new-rodius-160*600

new-rodius-160*600

השיטה של הגראי"ל שטיינמן לגייס מאות מיליוני דולרים לצדקה

לא היה לו כושר ריטורי, הוא מעולם לא התחנן לגבירים ובכל זאת זרמו בבית הדל ברחוב חזון איש 5 מאות מיליוני דולרים - חיים שיף מנסה להסביר על התופעה הנדירה

rodius-inner
poalim-inner