ono-side

ono-side

חשיפה: ההשקעה של לפ"מ במגזר החרדי – פחות מאחוז

מתוך 175 מיליון שקלים - ההשקעה של הלפ"מ הושקעו במדיה החרדית כמיליון וחצי. נתוני ההתקשרויות של הלפ"מ ברבעון הראשון של 2018 חושפות: אפליה ברורה של המדיה החרדית מול יתר המגזרים בישראל. המספרים מספרים - כמה תקציב קיבלו אנשי הפלג...

קורה עכשיו

inner
ono-inner