poalim2-side

poalim2-side

מחיר למשתכן – 6,265 מתמודדים על 1,000 דירות בבית שמש

מחיר למשתכן - הסתיימה ההרשמה להגרלה הגדולה השלישית: 29,320 זכאי סדרות א' ו-ב' נרשמו, ההגרלות עבור 7,821 דירות אחרות יחלו כבר השבוע. הודעות הזכייה יישלחו לקראת סוף החודש

rodius-inner
poalim-inner