49495bizstati160x600jpg
49495bizstati160x600jpg

מצמצמים את הבירוקרטיה: פטור מניכוי מס לעסקים חדשים

תחל שנה וברכותיה • הפטור יינתן אוטומאטית לעוסקים "פטורים" שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 98,707 שקל בשנה. עד כה, שיעור ניכוי המס במקור לעסקים חדשים לא פחת מ-5% למשך חצי שנה

קורה עכשיו