side

ר"ע בית שמש פנה לדרעי לעזור ולמנוע את סגירת מפעל בהר טוב

ראש עיריית בית שמש בקריאה דחופה לראש הממשלה ושרי הממשלה הרלוונטיים להתערבות מיידית ומזהיר כי סגירת המפעל תוציא ממעגל העבודה 120 משפחות תושבי בית שמש על כל המשתמע מכך

קורה עכשיו

rodius-inner