מהו אשראי בלתי אמצעי ומה בינו לבין אשראי בנקאי?

בשנים האחרונות התפתחו בעולם ובישראל מתווכי אשראי, המתווכים בין לווים למלווים במתן הלוואות, המתווכים עושים שימוש רב בטכנולוגיה. הדבר מקטין מאוד את ההוצאות התפעוליות ומקצר את הליך אישור ההלוואה. וגם, מה צופן העתיד למתווכי האשראי