האיזון האקטוארי יאכל לכם את הפנסיה

מה עולה לעמיתי קרנות הפנסיה, זאת אומרת אני, אתה ואנחנו, הרבה יותר מאשר דמי הניהול? הרוצח השקט של כספי הפנסיה שלכם מסתתר בשורה אחת תמימה בדו"ח השנתי שקרן הפנסיה שולחת לכם ולא, אלה לא דמי הניהול

פנסיה. אילוסטרציה: Muhammad amin | שאטרסטוק

קרן פנסיה היא למעשה ביטוח הדדי. כל עמיתי קרן הפנסיה חברים בקופה אחת ומוכנים להיות ערבים זה לזה כאשר קורה מקרה ביטוחי למי מחברי הקרן.

כל חברי הקרן ערבים זה לזה. לדוגמא: אם אחד מחברי הקרן איבד את כושר העבודה והוא מקבל תשלומים חודשיים שוטפים מן הקרן, הרי שהתשלומים באים מתוך כספי עמיתי הקרן. זאת, בניגוד למשל לתביעה מחברת ביטוח, שבה, במקרה של אירוע ביטוחי, חברת הביטוח היא זו שמשלמת את התביעה מכיסה.

ono box

מידי חודש משלמים עמיתי הקרן תשלום בגין כיסוי ביטוחי למקרי מוות ונכות (אובדן כושר עבודה). כל עמית נושא בתשלום זה בהתאם לגילו, לשכרו המבוטח בקרן הפנסיה ובהתאם להיקף הכיסוי שרכש. כספים אלו נצברים בקופה צדדית ובמקרה של תביעה משולמים כספי התביעה מקופה זאת.

למעשה, לשיטה הזו יש יתרון גדול – מכיוון שאת תשלומי התביעות משלמים עמיתי הקרן ולא קרן הפנסיה, עלות הריסק (הכיסוי הביטוחי) בקרן הפנסיה אינה כוללת מרכיב של רווח. עלויות הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה זולות משמעותית מאשר רכישת כיסויים מקבילים במסגרת תכנית ביטוח מנהלים או במסגרת רכישת כיסוי לאבדן כושר עבודה או מוות.

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו ל'ביזנעס' בפייסבוק

מנגנון איזון אקטוארי

כאמור, מידי חודש גובה הקרן מעמיתיה תשלום בגין הכיסויים הביטוחיים למוות ונכות. מכיוון שהביטוח נעשה כערבות הדדית בין העמיתים, הרי שהקרן בודקת מידי חודש את הפער בין הסכומים ששילמה לתביעות לבין הכספים שגבתה מהעמיתים. במידה והמאזן חיובי, דהיינו, הקרן גבתה יותר כספים מאשר שילמה עבור תביעות, הרי שהכסף מוחזר לעמיתים. במידה והמאזן שלילי, דהיינו, הקרן שילמה יותר תביעות מאשר הכספים שגבתה, הרי שעל כל אחד מהעמיתים לשאת בהפסד זה…

מנגנון האיזון נועד כדי להבטיח כי עודפים או גירעונות שנותרו בקרן, עקב סטייה ממקרי הביטוח אותם צפתה הנהלת הקרן, לא ייצברו לאורך זמן.

2016 – איזון אקטוארי שלילי

בשנת 2013 דרש המפקח על הביטוח במשרד האוצר מאת קרנות הפנסיה להוזיל את העלויות שהן גובות בגין כיסויים ביטוחיים לאובדן כושר עבודה בשיעור של כ-60%. המשמעות היא כי עמיתי קרנות הפנסיה משלמים היום פחות מששילמו בשנת 2013.

לדוגמא, עמית עם שכר של 10,000 שקל היה משלם עבור כיסוי לפנסיית נכות בשיעור 75%, כשישים שקלים בגיל 25 וכ-360 בגיל 60 עבור אותו כיסוי בדיוק. בעקבות הנחיית המפקח על הביטוח משלם אותו עמית היום כעשרה שקלים בגיל 25 וכ-110 שקלים בגיל 60.

עקב הנחיית האוצר הפך העודף האקטוארי בקרנות לשלילי. דהיינו, הכספים שנצברו בקרנות לתשלום אובדן כושר עבודה לעמיתי הקרנות לא הספיקו, והקרן נאלצה לקחת את ההפרשים מכספי החיסכון של שאר העמיתים.

מצב זה בו הקרנות אינן יכולות לממן את התשלומים לעמיתים התבטא בשורה אחת בדוח השנתי של כל אחד ואחת מאיתנו – מספר כלשהו שלפניו הופיע הסימן (-) מינוס.

איך כל זה משפיע עלינו?

להלן נתונים מקרנות הפנסיה לתקופה שבין יולי 13 ליוני 17: ב'מבטחים החדשה' נרשם גירעון אקטוארי של 1.61%; ב'מקפת' נרשם גירעון של 1.52%; ב'הראל'/ 'גלעד' נרשם גירעון של 1.38%; ב'כלל פנסיה' גירעון אקטוארי של 2.02%; וב'הפניקס' גירעון אקטוארי של 0.53%.

נכון, התשואה של הקרנות בשנים האחרונות עדיין חיובית, למרות ההפסד בגין איזון אקטוארי, אבל בהינתן דמי הניהול והאיזון האקטוארי וסביבת הריבית הנמוכה שמייצרת תשואות נמוכות באפיקי ההשקעה, הרי שהתשואה הכוללת בקרנות נמוכה ביחס לתשואה המייצגת על פני שנים.

וזו בעיה בפני עצמה – הקרנות בונות את תקציבי הפנסיה שלהן והתשלומים על סמך תשואה משמעותית גבוהה ממה שקורה בפועל (כ-4%). בעוד שהתשואה בשנים האחרונות מסתכמת ב-2% לערך. המשמעות היא שברגע שהקרנות יאמצו את מספרי האמת, הכספים בצד הנכסים שאמורים לשמש את העמיתים יפחתו, משמע קצבאות הפנסיה בעתיד צפויות לרדת.

כולם מדברים כל הזמן על דמי הניהול, אולם מנגנון האיזון האקטוארי עולה לעמיתים הרבה יותר מאשר דמי הניהול.

כך תקראו את דוח הפנסיה השנתי

ono-inner

תגובה אחת ל: "האיזון האקטוארי יאכל לכם את הפנסיה"

  1. למרות החסרונות המוכרים, טרם הומצאה השיטה אשר זולה יותר מהאיזון האקטוארי.

כתיבת תגובה