מי שולח את קבלני הביצוע לשוק האפור?

בשיח הגואה על מחירי הנדל"ן, כמעט ואיננו שומעים את קולם של קבלני הביצוע, אך הם גורם מרכזי וחשוב בתחום. כל פתרון לבעיית הדיור חייב לכלול גם אותם, וכל עוד לא יינתן להם הפתרון, המחירים...

inner-banner870135gifgif