השופטים מצאו הבדל בין עופות ודירות

שני חוקים שחוקקו במסגרת חוק ההסדרים הגיעו לשולחנם של שופטי הבג"ץ. האחד נפסל והשני לא. מדוע? מה ההבדל בין הפרק שעוסק במגדלי העופות והפרק שעוסק במס שהיה אמור להיות מוטל על בעלי ריבוי דירות?

870x135gif

תיקון 74 לחוק עידוד השקעות הון אינו חוקתי

עשרות טלאים כבר נתפרו לחוק עידוד השקעות הון ובמושב החורף הקרוב יגיע תורו של תיקון נוסף שיפלה לרעה חברות קטנות ואנשים פרטיים שירצו לבנות להשכרה ולקבל את הטבות המס הגלומות בחוק