פנסיית חובה לעצמאים – המדריך

ביום 30 בדצמבר 2007 חתם שר התמ"ת, בטקס חגיגי, על צו הרחבה להסכם פנסיית חובה (שנחתם בין הסתדרות העובדים החדשה לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים) המחיל את הוראות ההסכם על כלל העובדים והמעסיקים...

האיזון האקטוארי יאכל לכם את הפנסיה

מה עולה לעמיתי קרנות הפנסיה, זאת אומרת אני, אתה ואנחנו, הרבה יותר מאשר דמי הניהול? הרוצח השקט של כספי הפנסיה שלכם מסתתר בשורה אחת תמימה בדו"ח השנתי שקרן הפנסיה שולחת לכם ולא, אלה לא...