ciso870x135jpg

מצפים לחורף שחון – המדינה רוכשת מים מותפלים

אחרי ארבעה חורפים שחונים - משרד האוצר מבקש מארבעת מתקני ההתפלה להגדיל את הייצור במתקנים עד למקסימום בשנתיים הקרובות. בנוסף, צפויה המדינה לרכוש כ - 75 מליון מטר קוב מים מתפלים עד לסוף השנה...

הלמ"ס קבע: בני ברק וירושלים כבר לא פריפריה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה לראשונה מדד פריפריאליות של יישובים בישראל הניתוח נערך עבור 1,210 יישובים בישראל ומאות ערים - בני ברק וירושלים מוגדרות כ"רשויות מרכזיות"
ciso870x135jpg

הלילה: גשר רמת אלחנן בבני ברק ייבנה מחדש

בעקבות הנחת גשר הולכי הרגל בכביש גהה, הלילה: שינויים במסלולי האוטובוסים העוברים בכביש 4 בסמוך לגשר הולכי הרגל הסמוך לגבעת שמואל ובני ברק - קורה במשקל 34 טון תוצב מחדש במקום הגשר שקרס