870x135gif

אבסורד שיטת החישוב של שווי השימוש ברכב ייבחן מחדש

גפני: "קיימת התמרמרות נרחבת נגד השיטה הקיימת וכנבחרי ציבור עלינו לקחת אחריות ולבדוק את הנושא" • רשות המיסים: "השיטה צודקת ואין לשנותה" • שווי השימוש לגבי רכבים משוריינים יחושב לפי השווי ללא המיגון
870x135gif

ביקורת בקרב נהגי מוניות בנתב"ג: אחד אחד לא רושם

מבקרי היחידה לניהול ספרים ברשות המסים בדקו את ספרי העסק של שמונה נהגי מוניות. התוצאה העגומה הצביעה על ליקויים אצל כל הנבדקים. "שכחתי", "אני מודה, כמה זה יעלה לי?" ועוד מגוון תירוצים