inner

70 שנה במספרים: אוכלוסיית ישראל הוכפלה ביותר מפי עשר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים לגבי אוכלוסיית מדינת ישראל בהקמתה לעומת היום 70 שנה אחרי כן. הנתונים המתפרסמים מראים כי מספר התושבים בישראל גדול היום בפי יותר מעשר מאז שהוקמה המדינה

כחלון במסע פגישות עם שרי אוצר באירופה

אמש נפגש כחלון עם שר האוצר האיטלקי והצרפתי והיום עם השר השווצרי אולי מאורר. כחלון: "סיכמנו על שיתופי פעולה בנושאי מיסים, השקעה בתשתיות ובהיי טק"
inner