70 שנה במספרים: אוכלוסיית ישראל הוכפלה ביותר מפי עשר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים לגבי אוכלוסיית מדינת ישראל בהקמתה לעומת היום 70 שנה אחרי כן. הנתונים המתפרסמים מראים כי מספר התושבים בישראל גדול היום בפי יותר מעשר מאז שהוקמה המדינה