inner
rodius-inner

הוחלט לעדכן את שכר השרים בעוד 5,000 שקל בחודש, ומי ויתר?

יו"ר ועדת הכספים גפני: "חיוני לייצור היררכיה שלטונית ברורה שתתבטא גם בשכר. לא יתכן ששרים ישתכרו פחות מחברי כנסת ומשופטים". כל חברי הוועדה הסכימו עם הצורך בהיררכיה, אך חברי אופוזיציה דרשו לדחות את ההחלטה.