inner

זכתה במכרז כבישים בבית שמש וסולקה באופן חד צדדי

חברת הבניה חיים ישראלי ובניו, העוסקת בעבודות פיתוח, תשתית וכבישים זכתה במכרז בבית שמש וסולקה באופן חד צדדי באמצע העבודה. החברה ניגשה לבית המשפט ותובעת את משרד השיכון, סכום התביעה ממשרד השיכון: 6,697,930 שקלים....
inner

תיק אייר אינדיה: אל על עותרת לבג"צ נגד ראש הממשלה

אל על עותרת לבג"ץ כנגד האישור לאפשר לחברות תעופה זרות לטוס לישראל במסלול מקוצר, כל עוד לא יותר הדבר גם לחברות תעופה ישראליות, ודורשת הבטחת עידוד תחרות בריאה והוגנת ושוויון הזדמנויות בין חברות התעופה...

בניזרי: יתכן ואגיש תביעה נגד הפרקליטות

השר לשעבר שלמה בניזרי, שריצה עונש מאסר על עבירות שוחד שבהן הורשע, שוקל בעזרת עורכי דיניו את הצעדים שבהם ינקוט, זאת לאחר לאחר שמשה סלע, עד המדינה נגדו, הודה ששיקר בעדותו