rodius-inner

בשר טרי? מהיום חיי המדף יוארכו ל-85 ימים

משרדי החקלאות, הבריאות ורוה"מ הובילו מהלך להארכת חיי מדף מקסימליים לבשר מצונן בווקום, תוך עמידה בתנאים, מ-45 ימים ל-85 ימים - המהלך, פותח לראשונה יבוא ימי של בשר מצונן (לא קפוא) ממדינות כמו ארה"ב...

רשות המסים מפרסמת "נוהל גילוי מרצון" חדש

הגילוי מרצון מאפשר לישראלים לגלות את ההון הלא מדווח שלהם ולהימנע מהליכים פליליים - רשות המסים מתחייבת שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.
rodius-inner

הנהלת קבוצת יעקובי פתחה הבוקר את המסחר בבורסה

הבוקר פתחה הנהלת קבוצת YSB של האחים יעקובי את המסחר בבורסה לרגל הנפקת מניות ואג"ח החברה בבורסה. במסגרת ההנפקה, גייסה הקבוצה למעלה מ- 91 מיליון ₪ בעבור הנפקת מניות ולמעלה מ- 73 מיליון ₪ באגרות חוב