שוק הנדל"ן עוד יתגעגע לשנת 2017

שנה אזרחית חדשה בפתח. לרוב, מדובר בתקופה המהווה זריקת מרץ לעידוד המשק כולו, וענף התכנון והבניה בפרט. השנה, בתחום הנדל"ן, זהו זמן לחשבון נפש מעמיק והזדמנות אחרונה לשינויים לפני שתגיע 2018, ועוד נתגעגע לכל...
inner

רק 39% מכלל הנבחנים לתואר עו"ד – עברו את המבחן

המבחן נערך לפני כשבועיים ומתמחים רבים התלוננו על המבחן שהיה מורכב ומסובך, הנתונים משקפים את הטענות - מבין הניגשים בפעם הראשונה למבחן, אחוז המעבר גבוה יותר ועומד על 49%