inner

חוק איסור כפיית עבודה בשבת לא עבר בוועדה

ההחלטה נדחתה מתוך ניסיון להגיע לפשרה ומתוך רצון להעבירו בהסכמה בקואליציה. גם הצעתו של יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני שהחוק יחול רק מראשית 2019 לא התקבלה

מפעל טבע באשדוד יסגר במאי הקרוב

הנהלת חברת טבע החליטה סופית לסגור את המפעל ולפטר את עובדיו. יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן "חברת טבע ממשיכה לכרסם במורשתה ורומסת ללא בושה את הערכים של מייסדיה"