70 שנה במספרים: 1995 השנה הגדולה בענף הבניה

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנת 1995 הובילה את ענף הבניה עם יותר מ73 אלף התחלות בניה, הרבה מעבר למה שנבנה ומתחיל בשנים האחרונות למרות תוכניות מחיר למשתכן
inner