inner

Business grow – הכלי הדיגיטלי שיצמיח את העסק הקטן

בנק הפועלים מציג פלטפורמה חדשנית ומתקדמת , מהראשונות בישראל, המיועדת  ללקוחות כל הבנקים, מרכזת במקום אחד  מגוון שירותים לניהול היומיומי של העסק  – מניהול לקוחות, ניהול מכירות  ועד ניהול פיננסי. לדברי רונן שטיין, משנה למנכ"ל...

יתרות מטבע החוץ הגיעו ל-111 מיליארד שקל

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אוקטובר 2017 בסך 111,309 מיליוני דולרים, גידול בסך של 258 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 33.4% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי.

השטרות החדשים של 20 ו – 100 שקל יופצו כבר בעוד כחודש

בנק ישראל הודיע כי בסוף  חודש נובמבר 2017 צפויים להיכנס למחזור שני השטרות הנותרים מסדרה ג' של השקל החדש בעריכים 20 ₪ ו-100 ₪. מדובר בשטרות מסדרה ג' שכרגע הונפקו ממנה שטרות בערכים של...

מיזוג בנק איגוד – מזרחי טפחות, הח"כים נגד המפקחת בעד

 חברי הכנסת התנגדו למיזוג האפשרי עקב החשש שהדבר ייפגע  עוד יותר בתחרות בענף הבנקאות ובעובדי הבנק. בניגוד המפקחת על הבנקים בדיון שהתקיים בועדת הכספים, הביעו חברי הוועדה ובתוכם ח"כ מיקי לוי, שטען שאסור לאפשר...