rodius-inner

ישראל מיישרת קו עם תקנים בינלאומיים

תקנים בינלאומיים יאומצו כלשונם ללא התאמות ייחודיות לישראל; שינויים הכרחיים יוגשו ע"י השרים, לא יאוחר מ-60 יום ויאושרו רק ע"י שר הכלכלה, שר האוצר ורה"מ.

בוטלה שביתת עובדי בנק אגוד שמחו נגד היו"ר

בוטלה שביתת הפתע: מוקדם יותר היום הודיעו עובדי בנק אגוד כי החליטו להשבית את כל סניפי הבנק הצהרים במחאה על פגישתו של יו״ר דירקטוריון בנק אגוד, זאב אבלס עם שר הכלכלה אלי כהן לקידום...

מנכ"ל משרד רה"מ ושר הכלכלה: צופים הורדות מסים בקרוב

בוועידת תחבורה, תשתיות ונדל"ן של הארץ העריכו אלי גרונר ואלי כהן כי מס החברות והמס השולי יופחתו לאחר העברת רפורמת המס בארה"ב. "יש הרבה אזרחים שלא משלמים מסים והגיע הזמן שנטפל באלו שמשלמים מסים...