1.8 מיליון ישראלים חיים מתחת לקו העוני

תחולת העוני אצל הציבור החרדי הגיעה ל-45% - חלקן של המשפחות העניות החרדיות מתוך כלל המשפחות העניות מגיע ל־15%, שיעור גדול בהרבה מחלקם היחסי

2016: תשלומי הקצבאות הסתכמו ב-77 מיליארד שקלים

מאידך, עלו תקבולי הביטוח הלאומי ב-10.1% והסתכמו ב-86.7 מיליארד שקלים. במהלך השנים הלך וירד הסכום שמוקדש לקצבאות מהתמ"ג והוא כיום נמוך בכמחצית האחוז מהממוצע במדינות רבות במערב