inner

בלעדי: 90% מהזוכים ב’נוה שמיר’ בבית שמש – חרדים!

המדינה השקיעה מיליוני שקלים בשיווק אגרסיבי של רמת בית שמש ה' עבור הציבור החילוני והדתי לאומי, אבל ברגע האמת הם הצביעו ברגליים ורוב מוחץ של הזוכים הם חרדיים. עדין חדש בבית שמש – כל...

פער דרמטי: חרדים משתכרים בכמחצית פחות מחילוניים

הכלכלן הראשי באוצר פרסם סקירה לפיה גבר חרדי הרוויח לחודש 8,200 ש"ח, לעומת כ-14,475 לאותה משרה במגזר הכללי - שיעור התעסוקה של הגברים החרדים עומד על כ-%51 בלבד, נמוך משמעותית מהיעד הממשלתי ל-2020( 63%)
rodius-inner
inner

1.8 מיליון ישראלים חיים מתחת לקו העוני

תחולת העוני אצל הציבור החרדי הגיעה ל-45% - חלקן של המשפחות העניות החרדיות מתוך כלל המשפחות העניות מגיע ל־15%, שיעור גדול בהרבה מחלקם היחסי