כיצד יאושרו הטבות מס לעמותות המגזר השלישי?

ועדת הכספים מאיצה את הדיון בבחינת דרכיי הטיפול בבקשות עמותות להטבת מס על תרומות. חברי הכנסת: מוטב היה שהמדינה תממן ישירות את הפעילויות החברתיות השונות, אך מרגע שמשכה ידיה מעיסוק בהן, עליה לאפשר את...

דיון בהצעה להגבלת השימוש במזומן – עד 8000 שקל

יו"ר הוועדה המשותפת חה"כ סלומינסקי: "קידום החוק תלוי באלטרנטיבות שיינתנו למשתמשים במזומן". חה"כ גפני: "החוק לא יעצור את משפחות הפשע ואתם בינתיים חזקים על חלשים".
rodius-inner
rodius-inner

ועדת הכספים אישרה להשוות ארנונה למבנים חקלאים לשדות פתוחים

התקנות מתקנות איוולת שהתקיימה עד היום ושבה חקלאים שהקימו חממות המשמשים לצורך חקלאות בלבד ונאלצו לשלם בגינם ארנונה בשיעורים גבוהים. ועדת הכספים אישרה תקנות שיאפשרו החל מה- 1 בינואר 2018 לתת הקלות בארנונה באמצעות...