inner

המסעדנים נגד תשלום "היטל עובדים זרים"

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים: " להפיל גזרה כזו כעת על ענף שגם כך נמצא ברמת סיכון עסקי גבוה, בסכומים כל כך גבוהים ובלי הסדר ריאלי – תעמיד ענף שלם, המעסיק כח אדם...

"יבואנים מורשים שיחסמו תחרות במכוון, יבלמו".

כך אמר אתמול שר הכלכלה אלי כהן לאחר שעבר החוק שיגביל את כוחם של היבואנים עבר בועדת שרים. "אחד הגורמים המרכזיים ליוקר המחיה הנו חסימת היבוא המקביל. יבואנים מורשים שיחסמו תחרות במכוון יבלמו על...