inner

תכלה שנה? מבצע באינפיניטי: קנה היום, שלם בשנה הבאה

חברת 'אינפיניטי' בישראל מציעה כמה ימי מכירות בהם ניתן יהיה לקנות את דגמי היוקרה שלה בתשע"ז אך לשלם את התשלום הראשון רק בינואר של השנה הבאה למניינם. מבצע סוף שנה עברית וסופשנה לועזית