rodius-inner

“בסוף מנטו הוזלות, נישאר עם ברוטו הוצאות מוגדלות”

ויכוח על יעילותה של תוכנית "נטו הוזלות" התקיים בין ח"כ פולקמן שצידד בהוזלת יוקר המחיה לחכים בועדת הכספים ובראשם יו"ר הועדה ח"כ משה גפני שחששו מקריסת מפעלי הטקסטיל בארץ מעודף תחרות וירידת מחירים.

אושר: הודעה קולית על מועד סיום עסקה לטלפונים כשרים

וזאתבמקום מסרון הנשלח לטלפונים שאינם כשרים. הההצעה של חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ורועי פולקמן אושרה בוועדת הכלכלה. היו"ר כבל: ההצעה מאוזנת ותשמור על הצרכן מבלי לפגוע בבעלי העסקים; היוזם מלכיאלי: חברות הסלולר יודעות...

בשורה: דירות בשכירות מוזלת ארוכת טווח

'חוק דיור בהישג יד' שאושר בכנסת יאפשר לוועדות התכנון לאשר ליזמים תוספות בנייה נוספות בתנאי שזו תשווק לשכירות במחיר מוזל ולטווח ארוך.
rodius-inner