מגדילים את התחרות: מחזירים את הסוחרים לבורסה

פורסמו המלצות הצוות המשותף של רשות ההגבלים העסקיים ורשות ניירות ערך להגברת התחרות בברוקראז', שירותי מסחר בניירות ערך

inner