side

side

הישג היסטורי: לראשונה היישוב החסידי בארה”ב יזכה לעצמאות  

קרית יואל – אאוט; עיר התמרים – אין. תכירו את היישוב החסידי החדש שיביא סוף לחיכוכים הרבים בין שני היישובים ויוסיף שטח בן 56 אקרים לתחום הקריה הקיימת  - כל הפרטים

קורה עכשיו

inner
inner
ono-inner