-
160\600 side
160\600 side

גנבי הרכב מעלים הילוך: הגניבות גולשות לשעות היום

גונבים 24/7 | מגמת גניבות הרכב ממשיכה לגדול ודפוסי התנהלות של הגנבים השתנו: אם בעבר רוב גניבות הרכב היו בשעות הערב והלילה, בשנת 2023 כ-50% מגניבות הרכב התבצעו בשעות היום | הערכות: הגידול נובע מהצורך ברכבים גנובים וחלפים לשימוש...

תפריט נגישות