-
160\600 side
160\600 side

האוטובוסים המלאים לא יצטרכו לחלוף על פני תחנות המסלול

ברגע שלפני האחרון: סגן שר התחבורה היוצא ח"כ אורי מקלב הנחה על שורת שיפורי שירות בקווי התחבורה הציבורית בארץ • נוהל חדש שיפיץ משרד התחבורה לחברות המפעילות יבטל את החיוב לחלוף על פני תחנות הביניים לאחר שהאוטובוס מלא

קורה עכשיו

טופ באנר
wd