ono-side

side

מחקר: קיצוץ קצבאות הילדים הביא לגידול בשיעור העובדים

מחקר חדש בבנק ישראל: השפעת גובה קצבאות הילדים על היצע העבודה ● הפחתת קצבאות הילדים בתחילת העשור הקודם הגדילה את היצע העבודה של משפחות מרובות ילדים בהשוואה למשפחות עם מעט ילדים ● עיקר ההשפעה הייתה על בגירים מעוטי השכלה...

inner
inner
inner
inner