-
160\600 side
160\600 side

מה קורה כשמיליוני עשירים מ-20 מדינות מחפשים בית יוקרה?

רצף של מגמות בולטות בתחום רכישת בתי היוקרה בעולם: הביקוש לנדל"ן יוקרה עודנו גבוה, המחירים צפויים לעלות עוד, ההיצע עדיין נמוך מהביקוש, חיי השוק לבתים פרטיים לרוב נמשכים "שעות ספורות" (!) ועליה עולמית במספר מוכרי נדל"ן היוקרה. קונים מסוימים...

קורה עכשיו

wd