-
160\600 side
160\600 side

ערב חג הסוכות: אלה קווי הרכבת שיתוגברו

בערב סוכות, במוצאי החג ובחול המועד - ועד לערב החג השני ומוצאי שמחת תורה | זהו לוח הזמנים המתוגבר של הרכבת שתפסיק את עבודות החישמול בימים אלה, כדי להקל על העומסים באמצעות תגבור קווים והפעלת קווים ייעודיים בערבי החג...

wd