-

הפיקוח על הבנקים מבקש להרחיב את הפיקוח על עמלות העו”ש 

הפיקוח על הבנקים מפרסם להערות הציבור טיוטת צו פיקוח על עמלות עו"ש בסיסיות משיקולים של טובת הציבור ובמטרה להקפיא את רמת המחירים הקיימת | השירותים בהם יורחב הפיקוח הינם: "פעולה על ידי פקיד", "פעולה בערוץ ישיר", "מסלול מורחב" ומסלול...

קורה עכשיו

wd