אבן פינה לבית מדרשו של מופת הדור

אלפים השתתפו במעמד הנחת אבן הפינה לבנייתו מחדש של בית מדרשו של ר’ ישעיה מקרעסטיר זיע”א

עם צאת הכוכבים ותחילת ההילולא הגדולה של ר’ ישעיה מקרעסטיר, זכה קהל האלפים שהגיע לקרעסטיר, לפתוח את יום ההילולא של הצדיק במעמד נשגב ומרומם  של הנחת אבן הפינה לבנייתו מחדש של בית מדרשו של ר’ ישעיה בקרעסטיר. תכנית הבנייה שהוכנה על ידי האדריכל הנודע אהרן אסטרייכר, כוללת שחזור מדויק של בית המדרש כפי שהיה בחיי חיותו של ר’ ישעיה בטרם חרב בימי השואה.

את המעמד פיארו בנוכחותם גאב”ד אנטוורפן הגאון רבי אהרן שיף שליט”א, האדמו”ר מקאסן שליט”א נכד רבי ישעיה זי”ע, החיד”א וויס שליט”א. בדברים שנשאו ציינו את הזכות הגדולה לקומם מעפר את בית מדרשו של אותו צדיק, מקום שהיא אבן שואבת לכל מבקשי ישועה בחיי חיותו של ר’ ישעיה.

עם סיום המעמד המרגש של הנחת אבן הפינה, התאסף הקהל הקדוש לסעודת הילולא המרכזית לכבוד בעל ההילולא מחולל הישועות באוהל הענק שהוקם ליד בית רבינו ע”י משפחת רובין נכדי הצדיק.

בשעות אלו נשלמות ההכנות להילולא ולמעמד התפילה הנשגב בראשות גדולי ישראל שליט”א, מעמד התפילה לטובת שותפי מפעלות הצדיק ‘ברכת ישעיה’.

רבני מפעלות הצדיק – ‘ברכת ישעיה’ כבר הגיעו לציון עם שמות אלפי שותפי הצדיק, להזכיר ולאמר לצדיק “אלו מקיימים את צוואתך ואת רצונך, אף אתה עשה כפי שהבטחת ותשפיע להם ישועות מעל לדרך הטבע כפי הנצרך להם”

בכל שנה הולכים ונצברים עוד ועוד סיפורים ועובדות על המונים שנושעו בזכות השותפות עם הצדיק. אנשים שזכו לראות איך ששערי שמים נפתחים בזכות הצדיק. אנשים שמטה לחמם נשבר ראו בחוש איך הם זוכים לברכת הפרנסה מחדש. משפחות שהתקשו בחינוך הילדים זכו לפתוח דף חדש בזכות תמיכתם בצדקות הצדיק. אלו שנואשו מלמצוא את זיווגם ההגון, קיבלו לפתע את הבשורה הטובה לאחר שהחליטו לתמוך בצדקה של הצדיק. המוני סיפורים ועובדות של ישועות שחלקן מעל דרך הטבע ממש. והכל בזכות הצדיק ובזכות החיבור למעשיו ולמורשתו הכבירה של עזרה וסיוע לזולת.

ההזדמנות שלך השנה לזכות לישועות נשגבות למעלה מדרך הטבע ולהמשיך את מורשת הנתינה של הצדיק

 

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה