אופקים: השינוי שיאפשר החלפת 524 יחידות דיור מוגן – לדיור רגיל

רשות מקרקעי ישראל משווקת מכרז לבניית 524 יח"ד ב-2 מתחמים בייעוד דיור מיוחד, מסחר ומבני ציבור באופקים | מדובר בשיווק חוזר, ולכן, הפעם משווקת רשות מקרקעי ישראל, את המגרשים עם זכויות עתידיות, ויתאפשר שינוי ייעודם למטרה שאיננה דיור מוגן

אחד משלבי תכנית אפיקי הנחל באופקים | הדמיה: פישר אלחנני אדריכלים

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 524 יח"ד ב-2 מתחמים בייעוד דיור מיוחד, מסחר ומבני ציבור בשכונת אפיקי הנחל, אופקים.

המגרשים המשווקים במכרז זה מיועדים לדיור מיוחד (דיור מוגן), מסחר ומבני ציבור כחלק מתוכנית 'אופקים חדשים' המתפרשת על כ-7,035 דונם ממזרח לעיר אופקים ונחל אופקים.

מדובר בשיווק חוזר, הפעם משווקת רשות מקרקעי ישראל, את המגרשים עם זכויות עתידיות, ויתאפשר שינוי ייעודם למטרה שאיננה דיור מוגן והכל כמפורט בחוברת המכרז.

מדובר במגרשים המהווים חלק ממתחם משולב של רובע מגורים בן כ-7,400 יח"ד, מתוכן 524 יח"ד של דיור מיוחד-דיור מוגן, אזור תעסוקה, פארק רובעי, שטחי מסחר ומבני ציבור. המתחם כולל מבני ציבור (כ-228,062 מ"ר), דיור מיוחד (כ-52,400 מ"ר), מסחר (כ-71,000 מ"ר), תעסוקה (כ-417,157 מ"ר), תשתית כבישים (כ-2,118 דונם) ושטחים פתוחים (כ-1,296 דונם).

לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

על המגרשים חלה תוכנית תמל/1034, יעוד המגרשים הינו דיור מיוחד (דיור מוגן), מסחר ומבני ציבור, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו 08/04/2024 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

כתיבת תגובה