אושרה ההצעה להפחתת תוספות פיגורים על אי תשלום קנסות

שמחה רוטמן: "בהצעת החוק יש אמירה עקרונית שהפכה למועט המחזיק את המרובה כשיצרנו הסדר שלם כולל, מלא ואחיד על כל הדין הפלילי. יש בכך פשטות המייצרת צפיות. הגענו להסדר גדול וטוב" | ח"כ יוני משריקי: "הגענו לבשורה חברתית אדירה כלפי החברה והחייב. ההסדר נסמך על מצוות בתורה של נשך וריבית, ומצפונית כמחוקקים עלינו לגבות מהאזרח בלי שיקרוס כלכלית ובאופן שיאפשר להחזיר יותר חובות"

ועדת חוק ומשפט בראשות ח"כ שמחה רוטמן | צילום אורן בן הקוון / FLASH90

ועדת החוקה אישרה אתמול (ד') לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 150), התשפ"ד–2024- שיזמו הח"כים יונתן מישרקי, יוסף טייב, ינון אזולאי, רון כץ, וכן ח"כ יוסף עטאונה וח"כ אחמד טיבי.

לפי הצעת החוק, על קנס פלילי שלא שולם במועד תתווסף תוספת פיגור בשיעור 30% מקרן הקנס או מחלקה שטרם שולם, ומהמועד האמור ועד לתשלום בפועל יתווספו לקרן הקנס ריבית שקלית ודמי פיגורים במודל של הרפורמה בחוק פסיקת ריבית והצמדה. זאת במקום 35% שהוצעו תחילה בהצ"ח ובהסכמה עם יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ דוד ביטן ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר.

כללים אלו יחולו על קנס מכוח חוק העבירות המינהליות (דוגמת קנס על הפרה של חוק איסור אלימות בספורט שמוטל על ידי שוטר במגרש) על קנסות מכוח חוק סדר הדין הפלילי (דוגמת קנס על רעש שמטילה רשות מקומית בשל הפרת חוק עזר) ועל קנסות מכוח חוק העונשין, שמטיל בית המשפט אחרי ניהול הליך פלילי.

המודל של "ברירת משפט" הקבוע כיום בחוק העבירות המינהליות ובחוק סדר הדין הפלילי (ביחס לעבירות קנס) קובע כי אם אדם לא שילם את הקנס במועד, ולא ביקש להישפט חלף תשלום הקנס, מתווספת על הקנס "תוספת פיגור" בשיעור כאמור בחוק העונשין, שעוסק בתוספת פיגורים בגין אי תשלום קנס במקרים ה"קלאסיים"- לאחר שהושת על אדם ע"י בית משפט בתום הליך פלילי. השיעור הקבוע היום, ביחס לכלל הקנסות הפליליים עומד על 50% תוספת פיגור בחלוף המועד שנקבע לתשלום, ו-5% נוספים בתום כל תקופה של שישה חודשים שעברו מהמועד האמור.

כדי לאפשר זמן היערכות לרשות האכיפה והגבייה, מועד תחילת החוק נקבע ל-1.1.25, שלושה חודשים לאחר כניסתה לתוקף של הרפורמה בפסיקת ריבית והצמדה הצפויה ב1.10.24.

כתיבת תגובה