אושר מיזוג אלטשולר שחם & פסגות

הממונה על התחרות אישרה את מיזוג אלטשולר שחם-פסגות • בעקבות המיזוג, היקף הנכסים המנוהלים בידי אלטשולר שחם צפוי להתקרב להיקף שמנוהל על ידי חמש חברות הביטוח הגדולות שפועלות בתחומים אלה

בית פסגות בתל אביב | צילום: נתי שוחט, פלאש 90

הממונה על התחרות אישרה היום (9.5.2021) מיזוג בין אלטשולר שחם לבין פסגות, שני בתי השקעות, אשר פועלים, בין היתר, בשוקי הפנסיה, הגמל וההשתלמות. לצד החברות המתמזגות פועלים בתחום מספר בתי השקעות נוספים וחברות ביטוח, שהגדולות מביניהן הן: מנורה מבטחים, הראל, מגדל, כלל והפניקס.

בדיקות הרשות העלו כי המיזוג אינו צפוי לפגוע בתחרות בתחומים אלה.

בעקבות המיזוג, היקף הנכסים המנוהלים בידי אלטשולר שחם צפוי להתקרב להיקף שמנוהל על ידי חמש חברות הביטוח הגדולות שפועלות בתחומים אלה. בחינה של הדינאמיקה התחרותית המתקיימת בתחום העלתה כי מדובר בשווקים שבהם פועלים מגוון של שחקנים וחסמי המעבר ביניהם נמוכים יחסית. רפורמות שונות שננקטו על ידי רשות שוק ההון בשנים האחרונות הקלו על מעברים של לקוחות בין המתחרים השונים בתחום ועודדו צמיחתם של מתחרים קטנים. לאור כך ולמרות שאלטשולר שחם היא שחקן מוביל במוצרים מסוימים, המיזוג אינו צפוי להקנות לה כוח שוק שעלול לפגוע בתחרות או בציבור.

בתחום הפנסיה, הצדדים פועלים לצד עוד מספר שחקנים, רובם חברות ביטוח. חברות הביטוח מנהלות את חלק הארי של הנכסים בתחום. בתי ההשקעות, ביניהם אלטשולר ופסגות, התחילו לאחרונה לחדור לתחום בזכות הליך קביעת קרנות ברירות מחדל נבחרות על ידי רשות שוק ההון, אך חלקן בתחום עדיין קטן יחסית (ובפרט חלקה של פסגות). באופן כללי אנו עדים בשנים האחרונות לירידה משמעותית בדמי הניהול גם עבור חוסכים שאינם אקטיביים בבחירת מוצר פנסיוני.

באשר לתחומי הגמל וההשתלמות, נמצא שמדובר ככלל בשווקים תנודתיים ודינאמיים. פועלים בשוק מגוון של שחקנים, לרבות חברות ביטוח, בתי השקעה בגדלים שונים וקרנות סקטוריאליות (המיועדות לאוכלוסיות מוגדרות). חסמי המעבר בתחום נמוכים.  ביחס לחלק מהמוצרים, כ-15-10% מהנכסים בשוק מנוידים מחברה אחת לחברה אחרת מדי שנה.

ניודים אלה נעשים לרוב בתגובה לתשואות של החברות השונות – החברות שמובילות בתשואות לרוב יובילו גם בגיוסי לקוחות. חסמי ההתרחבות בתחום נמוכים יחסית וחברה שמציגה תשואות טובות מצליחה בזכות כך לגייס לקוחות. גם בתחומים אלה, דמי הניהול מצויים במגמת ירידה מתמשכת במהלך העשור האחרון.

נוכח כל האמור, הממונה סבורה כי המיזוג לא יביא לפגיעה בתחרות והחליטה לאשר את המיזוג.

כתיבת תגובה