אז… כמה אנחנו מוציאים בחודש? הנתונים המפתיעים של הסקר

לפני פרוץ הקורונה, ב-2019, ההוצאה הממוצעת לתצרוכת של משקי הבית הסתכמה ב-15,990 ש"ח | ההוצאות הגדולות ביותר היו על דיור (25.0%), תחבורה ותקשורת (19.3%) ומזון (17.6%) | אולם לאחר הקורונה, ב-2022, ההוצאה הממוצעת לתצרוכת של משקי הבית המשיכה לעלות והגיעה ל-17,600 ש"ח

הכנסות והוצאות | מקור: pixabay

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את הממצאים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2022-2019. בלשכה הודו לאלפי משקי הבית שהשתתפו בסקר, ושענו באורך רוח, תוך הבנת חשיבות ההשבה, ובכך תרמו באופן ניכר למערך הנתונים הסטטיסטי במדינה.

הנתונים המוצגים בהודעה זו עובדו מסקרי הוצאות משק הבית לשנים 2022-2019. הסקר מודד את רמת החיים החומרית והכלכלית של משקי הבית בישראל מבחינת ההוצאות, ההכנסות ואחוזי הבעלות על מוצרים. הנתונים לשנים 2022-2019 מתארים את השינויים בהוצאות ובהכנסות של משקי הבית לפני הקורונה, במהלכה ואחריה. [1]

הוצאות משקי הבית

לפני פרוץ מגפת הקורונה, בשנת 2019, ההוצאה הממוצעת לתצרוכת של משקי הבית בישראל הסתכמה ב-15,990 ש"ח. ההוצאות הגדולות ביותר היו על דיור (25.0%), תחבורה ותקשורת (19.3%) ומזון (17.6%).

במהלך הקורונה – עם פרוץ המגפה בשנת 2020, הוצאות משקי הבית ירדו באופן משמעותי, וההוצאה הממוצעת לתצרוכת של משקי הבית בישראל הסתכמה ב-13,517 ש"ח (ירידה ריאלית של 14.9% לעומת 2019). הירידה הריאלית בהוצאות לעומת שנת 2019 חלה ברוב סעיפי התצרוכת. הירידה החדה ביותר בהוצאות הייתה בסעיפים תחבורה ותקשורת (34.8%), הלבשה והנעלה (32.2%) וחינוך, תרבות ובידור (25.3%).

לקראת סיום הקורונה בשנת 2021, לאחר ההאטה הכלכלית הראשונית, ההוצאות החלו לעלות אך לא הגיעו לרמה שבה היו לפני המגפה. ההוצאה הממוצעת לתצרוכת של משקי הבית בשנה זו הייתה 15,122 ש"ח – עלייה ריאלית של 10.4% בהשוואה לשנת 2020.

לאחר הקורונה בשנת 2022, ההוצאה הממוצעת לתצרוכת של משקי הבית בישראל המשיכה לעלות והגיעה ל-17,600 ש"ח – עלייה ריאלית של 12.0% לעומת שנת 2021. עלייה זו נבעה מכמה גורמים, ביניהם: התאוששות הכלכלה שגרמה לעלייה בהכנסות של משקי הבית, הסרת המגבלות על תנועה וכן חזרה לעבודה במקום העבודה (ולא מהבית) שהובילו לעלייה בהוצאות על תחבורה, נופש וארוחות מחוץ לבית.

הרכב ההוצאות של משקי הבית

הרכב ההוצאות לאחר משבר הקורונה, בשנת 2022, דומה להרכב ההוצאה לפני המשבר (שנת 2019).

20192019202020202021202120222022שינוי ריאלישינוי ריאלישינוי ריאלי
קבוצת תצרוכתש"ח לחודשאחוזיםש"ח לחודשאחוזיםש"ח לחודשאחוזיםש"ח לחודשאחוזיםבאחוזים בין 2019 ל-2020באחוזים בין 2020 ל-2021באחוזים בין 2021 ל- 2022
סך ההוצאה לתצרוכת15,990100.013,517100.015,122100.017,600100.014.9-10.412.0
מזון2,26814.21,96214.52,24114.82,55114.513.5-12.78.7
ירקות ופירות5503.45824.35833.96113.55.20.42.7
דיור4,00525.03,88428.74,07226.94,36224.84.2-3.52.5
תחזוקת הדירה1,4999.41,51111.21,53410.11,6429.30.80.42.9
ריהוט וציוד לבית5773.65624.26014.06603.81.1-3.54.5
הלבשה והנעלה5273.33272.45183.45793.332.2-63.316.6
בריאות9576.08406.29676.41,1336.411.9-14.614.6
חינוך, תרבות ובידור1,75511.01,3099.71,64510.91,93111.025.3-22.914.3
תחבורה ותקשורת3,08919.31,91614.22,23114.83,27218.634.8-14.039.4
מוצרים ושירותים אחרים7644.86244.67294.88604.917.7-16.116.1

הרכב ההכנסות של משקי הבית

במהלך הקורונה בשנת 2020 בעקבות המשבר והסגרים המתמשכים, הייתה ירידה ריאלית של 8.4% בהכנסה מעבודה ושל 10.5% בהכנסה מהון בהשוואה לשנת 2019. כדי לצמצם את הפגיעה בהכנסות של משקי הבית, בשנה זו ניתן סיוע ממשלתי לאזרחים כגון מענק לכל אזרח, דמי אבטלה/חל"ת ופיצוי מרשות המיסים עבור עצמאים. עקב כך, חלה עלייה ריאלית של 39.0% בהכנסה מקצבאות ותמיכות בהשוואה לשנת 2019.

הסיוע הממשלתי צמצם את הירידה הריאלית בהכנסות משקי הבית. בשנת 2020 ההכנסה הכספית ברוטו הסתכמה ב-19,287 ש"ח לחודש לעומת 19,752 ש"ח בשנת 2019 (ירידה ריאלית של 1.8% בין השנים הללו), וההכנסה הכספית נטו בשנת 2020 הייתה 16,320 ש"ח לחודש לעומת 16,559 ש"ח בשנת 2019 (ירידה ריאלית של 0.9% בין השנים הללו).

לקראת סיום המשבר, בשנת 2021 הייתה עלייה ריאלית של 2.9% בהכנסה מעבודה לעומת 2020. אולם בהשוואה לשנת 2019 (לפני משבר הקורונה) ההכנסה החודשית הממוצעת מעבודה הייתה עדיין נמוכה ב-5.9% במונחים ריאליים. ההכנסה מקצבאות ותמיכות נותרה גבוהה גם במהלך שנת 2021 ועמדה על 3,137 ש"ח לעומת 2,435 ש"ח בשנת 2019 (עלייה ריאלית של 27.9%), מאחר שהסיוע הממשלתי נמשך במהלך המחצית הראשונה של שנת 2021. בהכנסה הכספית ברוטו למשק בית חלה עלייה ריאלית של 1.8% (מ-19,287 ש"ח לחודש בשנת 2020 ל-19,916 ש"ח בשנת 2021), ובהכנסה הכספית נטו חלה עלייה ריאלית של 0.5% (מ-16,320 ש"ח בשנת 2020 ל-16,649 ש"ח בשנת 2021).

לאחר משבר הקורונה, בשנת 2022 הייתה עלייה ריאלית של 11.2% בהכנסה החודשית הממוצעת של משקי הבית מעבודה. בין הסיבות העיקריות ניתן למנות את התאוששות הכלכלה הישראלית מהשפעות מגפת הקורונה; בשנת 2022 המשק הישראלי חזר לצמיחה שהביאה לעלייה בשיעור התעסוקה, בשכר ובתנאי העבודה. הפסקת תשלומי דמי אבטלה לקראת סוף שנת 2021 והביקוש הגובר לעובדים תרמו לעלייה במספר המפרנסים הממוצע למשק בית – מ-1.28 בשנת 2021 ל-1.41 בשנת 2022. בשנת 2022 בהכנסה הכספית החודשית ברוטו למשק בית חלה עלייה ריאלית של 6.1% (מ-19,916 ש"ח בשנת 2021 ל-22,013 ש"ח בשנת 2022), ובהכנסה הכספית החודשית נטו חלה עלייה ריאלית של 5.1%  (מ-16,649 ש"ח בשנת 2021 ל-18,237 ש"ח בשנת 2022).

 

מאפיינים20192019202020202021202120222022שינוי ריאלישינוי ריאלישינוי ריאלי
ש"ח לחודשאחוזיםש"ח לחודשאחוזיםש"ח לחודשאחוזיםש"ח לחודשאחוזיםבאחוזים בין 2019 ל-2020באחוזים בין 2020 ל-2021באחוזים בין 2021 ל- 2022
הכנסה כספית נטו למשק בית (ש"ח)16,55916,32016,64918,2370.9-0.55.1
הכנסה כספית נטו לנפש (ש"ח)5,1215,0455,1945,7500.9-1.56.3
הכנסה כספית ברוטו – סך הכל (ש"ח)19,752100.019,287100.019,916100.022,013100.01.8-1.86.1
הכנסה מעבודה15,31477.513,94072.314,54673.016,82176.48.4-2.911.2
הכנסה מהון8254.27343.81,0315.21,0124.610.5-39.06.2-
הכנסה מפנסיה וקופות גמל1,1786.01,2436.41,2026.01,4646.66.14.8-17.4
הכנסה מקצבאות ותמיכות2,43512.33,37017.53,13715.82,71612.339.08.4-17.8-
לחסוך בהוצאות | תמונה: shutterstock

חלוקת הכנסות בין עשירונים

בחלוקת הכנסות שוויונית, כל עשירון הוא 10% מסך ההכנסות של האוכלוסייה, וכל חמישון – 20%.

בשנת 2022, בדומה לשנת 2019, הכנסתו של החמישון העליון (שני העשירונים העליונים) הייתה 38.0% מסך ההכנסות.

חלוקת ההכנסות הכספיות נטו בין עשירוני משקי בית
במיון לפי גובה ההכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית, 1997–2022

שנת הסקרסך הכלתחתון23456789עליון
1997100.02.74.05.86.67.89.411.112.916.023.5
1998100.02.74.15.66.68.19.411.113.115.723.6
1999100.02.84.15.66.68.09.310.913.115.723.9
1999(1)100.02.84.15.56.78.09.410.813.115.723.9
2000(1)100.02.84.25.66.78.29.411.112.815.923.3
2001(1)100.02.84.15.56.78.09.411.313.015.623.7
2002(1)100.02.73.95.56.68.19.511.013.115.723.9
2002100.02.64.05.46.68.09.611.013.115.724.0
2003100.02.74.05.36.68.19.811.313.115.923.2
2004100.02.43.95.16.58.19.511.413.316.223.5
2005100.02.73.85.06.48.09.511.013.316.024.4
2006100.02.73.95.16.47.99.510.912.816.024.9
2007100.02.63.95.26.58.19.511.213.015.824.2
2008100.02.53.85.16.58.19.511.113.116.224.3
2009100.02.43.95.06.48.09.511.113.316.024.6
2010100.02.44.05.06.48.19.511.113.216.024.2
2011100.02.64.05.06.68.19.711.313.316.223.2
2012100.02.54.15.56.88.29.411.112.915.923.6
2013100.02.74.15.37.08.39.711.212.915.823.0
2014100.02.63.95.46.98.19.611.212.915.424.0
2015100.02.53.95.27.28.49.611.113.215.623.3
2016100.02.54.25.76.98.59.511.313.515.522.3
2017100.02.54.15.87.28.49.811.412.915.822.1
2018100.02.84.25.87.38.49.411.312.914.923.0
(2)2019100.02.74.25.67.08.79.711.312.815.822.2
2020100.02.84.25.56.98.59.811.413.515.521.9
2021100.02.54.05.36.98.29.611.313.415.623.2
2022100.02.84.55.77.18.79.011.412.715.522.5
  • לא כולל את אוכלוסיית מזרח ירושלים.
  • בשנת 2019 שונתה שיטת האמידה, ולכן הנתונים אינם בני השוואה לנתוני שנים קודמות.

 

בעלות על מוצרים בני-קיימה של משקי הבית

אחוזי בעלות על מבחר מוצרים בני קיימה, שנים נבחרות

20042006200820102012201420162019202020212022
מיקרוגל76.48282.38383.985.186.785.686.085.486.9
מדיח כלים31.833.23534.336.239.540.940.542.342.945.9
מתקן לטיהור מים(1)27.234.035.438.138.439.935.1
מכונת כביסה94.794.994.594.895.595.597.096.597.197.097.9
מייבש כביסה35.17.43836.138.540.942.044.147.547.052.6
מזגן65.868.573.878.783.986.690.793.294.395.696.8
שואב אבק66.166.365.361.662.061.663.267.770.269.873.0
מחשב ביתי59.265.87176.680.481.378.175.876.776.576.8
מחשב לוח (טאבלט)(2)36.240.733.632.933.433.3
מינוי לאינטרנט40.754.661.868.170.772.175.473.376.277.079.3
קונסולת משחקים(2)13.115.519.118.718.721.3
קו טלפון אחד לפחות86.885.183.682.279.672.965.047.747.141.739.2
טלפון נייד אחד לפחות83.787.290.792.195.096.197.195.996.197.998.2
שני טלפונים ניידים ויותר52.962.266.769.371.774.275.973.474.168.670.5
מינוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין (החל
מ-2017 כולל שידור אחר)
70.168.16562.761.861.659.258.860.857.861.4
צלחת לוויין(3)16.616.316.816.115.414.315.113.7
מכונית אחת לפחות57.360.461.261.965.668.270.370.971.968.774.2
שתי מכוניות ויותר15.216.317.519.220.323.924.125.624.023.825.9
דוד שמש(4)83.583.384.483.885.3
אופניים חשמליים(5)5.54.64.45.3
קורקינט חשמלי (5)3.13.03.44.3

(1) נכלל במדידה החל משנת 2012

(2) נכלל במדידה החל משנת 2013

(3) נכלל במדידה החל משנת 2009

(4) נכלל במדידה החל משנת 2015

(5) נכלל במדידה החל משנת 2017

[1] בשל מדגם מצומצם יחסית של סקר הוצאות משק הבית בשנת 2022, הושוו בין היתר נתוני הסקר לנתוני מפקד האוכלוסין ולכן חל עיכוב בפרסומם.

כתיבת תגובה