אחרי ההנפקה: 'מיכמן' החוץ בנקאית תיסחר בבורסה

מיכמן אשראי לעסקים השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) – גייסה כ-25 מיליון ש"ח בשווי של כ-70 מיליון ש"ח • יניב ביטון, מנכ"ל ומייסד 'מיכמן': "רואים בהפיכת החברה לציבורית שלב חשוב ומהותי. כספי ההנפקה ישמשו להאצת הצמיחה, להרחבת הפעילות ולבניית שיתופי פעולה ארוכי טווח" • רו"ח דורון ספיר, יו"ר החברה: "ההנפקה תאפשר למיכמן לקחת צעד קדימה, לחזק את ההון העצמי, לגוון את מקורות האשראי שלה ולהציע ללקוחותיה הקיימים והחדשים פתרונות אשראי מגוונים"

מימין: יניב ביטון ודורון ספיר | צילומסך מאתר החברה

יניב ביטון, מייסד חברת האשראי החוץ בנקאי – 'מיכמן אשראי לעסקים' ורו"ח דורון ספיר יו"ר החברה השלימו בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) ובימים הקרובים יחלו מניותיה להיסחר בבורסה בתל אביב. במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה אחידה, גייסה החברה כ25 מיליון ₪ לפי שוויי חברה של כ– 70 מיליון ₪ לפני הכסף ונטלו בה שורה של גופים מוסדיים וגופי השקעה מהמובילים בשוק הישראלי. ההנפקה הסתיימה בביקוש יתר בשיעור של 100% ובמחיר של 10% מעל מחיר המינימום המבוקש.

הכנסות המימון של החברה במחצית הראשונה של 2020 עמדו על 9.9 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-6.3 מיליון ש"ח לתקופה המקבילה ב-2019 ול-15.2 מיליון ש"ח ל-2019 כולה. הרווח הנקי עמד על 1.7 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2020, בהשוואה ל-1.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה, ו-7.5 מיליון שקל ל-2019.

תיק אשראי ברוטו של כ-90 מיליון ₪ המהווה גידול של 30% לעומת חודש יוני 2019. ההון העצמי מסתכם ב-12.5 מיליון ₪ וצפוי לגדול לכ-38 מיליון ₪ לאחר השלמת ההנפקה לציבור.

את ההנפקה הובילה חברת לאומי פרטנרס חתמים ביחד עם אוריון חיתום וביקוש גיוסי הון. משרד עו"ד יורם ל. כהן ושגיא שמש ומשרד רואי החשבון EY ליוו את ההנפקה 

לפני חודשים ספורים החברה קיבלה ההיתר לרישיון מורחב מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. החברה מספקת אשראי למעל 700 לקוחות בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים.

חברת מיכמן הוקמה בשנת 2015 על ידי יניב ביטון הינה חברה המעניקה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים במשק, החברה החלה את פעילותה בינואר 2016 והיא עוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בעיקר כנגד קבלת ממסרים דחויים. קודם לקבלת הרישיון המורחב, החברה פעלה תחת רישיון למתן אשראי בסיסי שניתן לה בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

Inner article

יניב ביטון, מנכ"ל ומייסד 'מיכמן' מסר: "אנו גאים בהצלחת ההנפקה, ומודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון, הבאה לידי ביטוי בשורה של גופים מוסדיים מובילים שלקחו חלק בהנפקה. אנו רואים בהפיכת החברה לציבורית שלב חשוב ומהותי. כספי ההנפקה ישמשו להאצת הצמיחה, להרחבת הפעילות ולבניית שיתופי פעולה ארוכי טווח".

רו"ח דורון ספיר, יו"ר החברה אמר: "התחום של אשראי חוץ בנקאי ובעיקר לעסקים קטנים ובינוניים, הינו תחום חיוני במיוחד בתקופה מאתגרת זו. הנפקת החברה לציבור תאפשר למיכמן לקחת צעד קדימה, לחזק את ההון העצמי, לגוון את מקורות האשראי שלה ולהציע ללקוחותיה הקיימים והחדשים פתרונות אשראי מגוונים תוך מימוש התכנית האסטרטגית שלה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה