אחרי הצניחה במשכנתאות: ירידה של 39% בעסקאות בדצמבר

ירידה של 39% בנתוני מספר העסקאות בדצמבר 2022 מול דצמבר 2021 אף שהיה חודש עם שיעור עסקאות נמוך במיוחד בשל כניסת מס המשקיעים לתוקף | זו היא הרמה הנמוכה ביותר במספר העסקאות בחודשי דצמבר מאז 2008, אשר עמד בצל פרוץ המשבר העולמי | לראשונה מאז החל לרדת מספר העסקאות באפריל 2022, מי שהובילו את הירידה בעסקאות היו רוכשי משפרי הדיור ורוכשי דירה ראשונה, זאת כאשר עד לחודש נובמבר האחרון היו אלו המשקיעים שרשמו את שיעורי הירידה החדים ביותר

עסקאות רכש נדל"ן | אילוסטרציה: 1599686sv, שאטרסטוק

אחרי העלאות הריבית – ההתקררות בשוק נמשכת. ביום ראשון פרסם בנק ישראל את נתוני המשכנתאות מהם עלה כי בחודש ינואר לקח הציבור משכנתאות בהיקף כספי כולל של 6.35 מיליארד שקל, ירידה משמעותית ביחס לנובמבר ודצמבר בהם עמד ההיקף על כ-7.5 מיליארד ש"ח בחודש ונקודת שפל לעומת ממוצע של 9.8 מיליארד בחודש בשנת 2022.

אך זה היה רק הקדימון לירידה אדירה במספר העסקאות. לפי נתוני הכלכלנית הראשית באוצר, שירה גרינברג, הרי שבחודש דצמבר נמשכה הירידה החדה במספר העסקאות, כאשר אלו הסתכמו ב-7,132 (כולל דירות בסבסוד ממשלתי). בהשוואה לדצמבר 2021 זוהי ירידה של 39%, כאשר יש לציין שבדצמבר 2021 כבר נכנסה לתוקף העלאת מס הרכישה על המשקיעים (עובדה שמצאה ביטוי ברמה גבוהה של עסקאות בחודשים אוקטובר-נובמבר 2021, טרם כניסתן לתוקף של שיעורי המס החדשים). זוהי גם הרמה הנמוכה ביותר במספר העסקאות בחודשי דצמבר מאז 2008, אשר עמד בצל פרוץ המשבר העולמי. באגף הכלכלנית הראשית באוצר ציינו, כי נתונים ראשוניים לחודש ינואר 2023 מלמדים אף הם על רמה נמוכה של עסקאות (ירידה משמעותית בהשוואה לינואר 2021).

ובחזרה לדצמבר 2022: בניכוי הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" עמד מספר העסקאות בשוק החופשי על 6,708, ירידה של 35% בהשוואה לדצמבר 2021. וירידה של 7% בהשוואה לחודש הקודם.

לראשונה מאז החל לרדת מספר העסקאות באפריל 2022, מי שהובילו את הירידה בעסקאות היו רוכשי משפרי הדיור ורוכשי דירה ראשונה, זאת כאשר עד לחודש נובמבר האחרון היו אלו המשקיעים שרשמו את שיעורי הירידה החדים ביותר.

רכישות המשקיעים בחודש דצמבר הסתכמו ב-1,184 דירות, ירידה מתונה של 3% בהשוואה לדצמבר 2021, זאת לאחר שיעורי ירידה חדים מאז אותו חודש דצמבר 2021, החודש הראשון לאחר העלאת מס הרכישה על דירות הנרכשות להשקעה. עם זאת זהו חודש דצמבר הנמוך ביותר ברכישות המשקיעים בהשוואה לחודשי דצמבר בעשרים השנים האחרונות.

מכירות המשקיעים בחודש דצמבר עמדו על 1.6 אלף דירות, ירידה חדה של 27% בהשוואה לדצמבר 2021, אם כי זהו שיעור ירידה נמוך משמעותית (ב-11 נקודות אחוז) משיעור הירידה שנרשם בסך מכירות יד שניה. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת, כאשר במהלך החודש נגרעו ממנו כ-430 דירות.

מכירות הקבלנים בחודש דצמבר הסתכמו ב-2,693 דירות, ירידה של 42% בהשוואה לדצמבר 2021 וירידה של 9% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי מכירות "מחיר למשתכן" הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,269 דירות, ירידה של 27% בהשוואה לדצמבר 2021 וירידה של 4% בהשוואה לחודש הקודם.

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש דצמבר עמד על 4,439, ירידה של 38% בהשוואה לדצמבר 2021 וירידה של 9% בהשוואה לחודש הקודם. זוהי גם הרמה הנמוכה ביותר במספר העסקאות בדירות יד שניה בחודשי דצמבר בעשרים השנים האחרונות לפחות. הירידה בעסקאות אלו בולטת במיוחד באזורי ת"א והמרכז, כאשר בשלושת החודשים האחרונים סך עסקאות יד שניה באזורים אלו משתווה לזה שנרשם באזור באר שבע לבדו (לעומת פער חודשי משמעותי של מאות דירות ל"טובת" אזורי ת"א והמרכז בשנים 2021-2002). יתכן כי רמות המחירים הגבוהות אליהם הגיעו מחירי הדירות באזורי הביקוש במרכז הארץ , בפרט כאשר במקביל החלה עליית הריבית, הם בין הגורמים המסבירים ממצאים אלו.

רכישות הזוגות הצעירים בחודש דצמבר הסתכמו ב-3,566 דירות (כולל "מחיר למשתכן"), ירידה של 41% בהשוואה לדצמבר 2021, שיעור הירידה החד ביותר ברכישות סגמנט זה מאז החלה הירידה במספר העסקאות בחודש אפריל 2022. בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי ("מחיר למשתכן") הסתכמו רכישות אלו בשוק החופשי ב-3,142 דירות, ירידה של 30% בהשוואה לדצמבר 2021. אזור המרכז ממשיך לבלוט בירידות חדות ברכישות אלו, מעבר לשיעור הירידה הארצי. מנגד, בולטים מספר ערי פריפריה בגידול ברכישות הזוגות הצעירים.

רכישות משפרי הדיור בחודש דצמבר הסתכמו ב-2,382 דירות, ירידה חדה של 48% בהשוואה לדצמבר 2021. זהו שיעור הירידה החד ביותר בקרב הסגמנטים בשוק. בהשוואה לחודש הקודם ירדו רכישות אלו ב-10%.

כתיבת תגובה