אחרי מעל ארבעים שנה: כך הוקם הבנק הדיגיטלי הראשון

פרופסור אמנון שעשוע הוא בעל השליטה בבנק הדיגיטלי הראשון בע”מ שקיבל רישיון לאחרונה, ועל פי בנק ישראל עם השלמת העמידה באבני הדרך שנקבעו ותקופת ההרצה – הבנק הדיגיטלי הורשה לפתוח את שעריו (הווירטואליים) לציבור הרחב • אבל מייסד מובילאיי לא לבד: בכוונת בנק ישראל לקדם מיזמים נוספים של משקיעים שיקימו בנקים דיגיטליים נוספים בישראל • התהליכים ואבני הדרך נחשפים ביומן מסע מרתק

הראשון שיצא לדרך. לוגו הבנק הדיגיטלי הראשון | צילומסך מאתר הבנק

אנשים פרטיים ועצמאיים בעלי עסקים קטנים, בואו נודה על האמת: מתי ביקרתם לאחרונה בסניף הבנק שלכם? אם אתם מתנהלים דרך אתר הבנק או האפליקציה, סביר להניח שרגלכם לא דרכה בבנק תקופות ארוכות. כותב השורות מעיד על עצמו כי הפעם האחרונה בה ביקר בבנק היה לפני כשנתיים ויותר. זאת הסיבה שבנק ישראל מקדם במלא המרץ את הקמת הבנק הדיגיטלי הראשון, לאחר שמשנות ה-70 של המאה הקודמת לא הוקם בישראל בנק חדש, ועוד הבנקים הגדולים נבלעו בתוך חמשת הבנקים הגדולים והחזקים.

מדובר בבנק ללא סניפים שעיקר פעילותו תהיה בדיגיטל והוא יהיה מורכב מאתר מתקדם, אפליקציה, ושירותים שוטפים. על פי תוכנית בנק ישראל, הבנק הדיגיטלי הראשון בע”מ יהיה בנק קמעונאי, המיועד למשקי בית בשלב הראשון. הבנק צפוי להיות דיגיטלי, חדשני, יעיל, בקדמת החזית הטכנולוגית, ובבנק ישראל מקווים שהוא יהווה “אלטרנטיבה משבשת” לבנקאות המסורתית ויגביר את התחרות במערכת הבנקאית.

250/200 סייד בר + קובייה

כאמור, הבנק מתוכנן להיות בנק דיגיטלי ללא סניפים, הפעילות תתבצע בשלב הראשון באמצעות אפליקציית דיגיטל, ולהציע את מגוון המוצרים הבנקאיים הנדרשים במגזר משקי הבית כמו: חשבונות עו”ש, פיקדונות, אשראי, תשלומים, כרטיסי אשראי, שיקים, משיכות והפקדות מזומן ועוד.

כך הוקם הבנק | מקור: בנק ישראל

פיקוח הדוק

הרעיון מתגלגל במסדרונות בנק ישראל כחמש שנים. כבר בשנת 2016 יצא מסמך ראשון העוסק בנושא, אך רק ב-2018 פרסם הפיקוח על הבנקים מסמך מדיניות מעודכן המתאר בפשטות כיצד מקימים בנק חדש בישראל. במקביל החלו לפעול בפיקוח על הבנקים (ועדיין פועלים) להסרת חסמי הכניסה של בנקים חדשים באמצעות הנקודות הבאות:

  • הקמת יחידה בפיקוח על הבנקים שמטרתה לרכז את הטיפול בבנקים החדשים מול כל אגפי הפיקוח על הבנקים ומול כל חטיבות בנק ישראל, וללוות את הבנק, בתהליך הקמת הבנק ובשנותיו הראשונות, באופן קרוב והדוק.
  • יצירת רגולציה מותאמת לבנק חדש. הרגולציה מתאימה לבנקים חדשים שאינם מבצעים פעילות בנקאית מורכבת.
  • הגברת הוודאות הרגולטורית באמצעות מתן רישיון מוגבל, עוד בטרם תחילת הפעילות הבנקאית, המאפשר השלמת היערכות מול צדדים שלישיים.
  • תיקון הרגולציה באופן שאינו מחייב את הלקוחות להגיע לסניפים. זהו צעד המצמצם משמעותית את הצורך בפריסה סניפית. בעבר הצורך בפריסת סניפים רחבה נבע מהדרישה שהלקוחות יגיעו לסניף לביצוע פעולות בנקאיות. בשנים האחרונות הפיקוח על הבנקים התאים את ההוראות בתחומי הבנקאות בתקשורת, שמאפשרות להציע את מרבית מגוון שירותי הבנקאות, כגון: העברות, הפקדות לפיקדונות ומתן אשראי באופן ישיר, ללא סניפים, אלא רק באמצעות מוקדי שירות טלפוניים, באינטרנט, ביישומון הדיגיטלי ובמכשירים האוטומטים. אגב, נושא זה הביא להקלה משמעותית ביכולת התאגידים הבנקאיים לספק שירותים בנקאיים בתקופת הקורונה, גם בתקופת הסגר. כמו כן, עודד את הציבור להגביר את השימוש בכלים דיגיטליים בצריכת שירותים בנקאיים.

מי יקבל אשראי?

במקביל, טיפל בנק ישראל בחסמים נוספים בשנים האחרונות. כך למשל טיפל הבנק בנושא אתגר המידע. בעבר לנותני האשראי ולבנקים חדשים לא היה מידע מקיף ונגיש על התחייבויות הלקוח והתנהלותו בפירעון האשראי. לצורך צמצום הפער הוקמה בשנת 2019 מערכת נתוני אשראי על ידי בנק ישראל מתוקף חוק נתוני אשראי כחלק מהצעדים לקידום התחרות בשוק האשראי בישראל.

המערכת אוספת נתונים לגבי התחייבויות האשראי של יחידים, אזרחי ותושבי ישראל, וכן לגבי אופן הפירעון של התחייבויות אלה. מקורות המידע שמדווחים את הנתונים למערכת הם בעיקר גופים שעוסקים במתן אשראי, למשל: בנקים, חברות כרטיסי אשראי או נותני אשראי חוץ בנקאי, וכן רשויות ציבוריות שונות: כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל ומדור חשבונות מוגבלים שבבנק ישראל.

המערכת שרבים המגזר החרדי יצאו נגדה מאפשרת את שיתוף המידע ומאפשרת, בין היתר, לגופים פיננסים שהלקוח לא מנהל אצלם את פעילותו השוטפת, לקבל החלטות אשראי מבוססות ובכך להגביר את התחרות בשוק האשראי הקמעונאי ואת הרחבת הגישה לאשראי. באופן זה יוכלו הבנקים הדיגיטליים לדעת מי הבא מולם והאם ישתלם להם לפתוח לו חשבון בבנק.

בנוסף, בנק ישראל פועל ליישום הבנקאות הפתוחה בישראל המאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם. שחקנים חדשים, לאו דווקא בנקים, יוכלו לגשת לחשבון הבנק של לקוח, בהסכמתו, ולהציע לו שירותים בנקאיים מותאמים לצרכיו.

יומן מסע. איך מוקם בנק חדש | מקור: בנק ישראל

מביט בשעשוע

אתגר נוסף הוא ה-IT. בנק ישראל מודע לעובדה שעלות הקמת התשתית הטכנולוגית הדרושה לבנק וכן הוצאות שוטפות ובכללן עלות התפעול שמחייבת צוות מקצועי גדול (חלקו 24 שעות ביממה), מקשות על בנק חדש ומהוות חסם מרכזי להקמת בנק חדש. לכן פעל בנק ישראל להקמת ‘לשכת שירותי המחשוב’ שתאפשר לבנקים קטנים וחדשים ליהנות מ”היתרון לגודל” של לשכת שירותי המחשוב ולצמצם בכך את הפער בינם לבין הבנקים הגדולים. חברת טאטא ההודית נבחרה בתום מכרז לספק את שירותי המחשב הנדרשים.

Inner article

במקביל פעל הפיקוח על הבנקים לעדכן את הנחיותיו באשר לפתיחת חשבון מקוונת ובכך אפשר פתיחת חשבונות בנק באופן דיגיטלי. בנוסף, הפיקוח פעל ליצירת וודאות רגולטורית, צמצום הנטל רגולטורי, מעבר לרגולציה מדורגת ועדכון דרישות ההון. בעבר ההון ההתחלתי שנדרש להקמת בנק היה 400 מיליון שקל. לאחר התייעצות עם ה-IMF ועם רגולטורים מובילים בחו”ל, הוחלט להוריד את דרישות ההון ההתחלתי לסך של 50 מיליון שקל.

פרופסור אמנון שעשוע | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

בתחילת הדרך ניתן היתר שליטה למריוס נכט ולפרופ’ אמנון שעשוע בבנק הדיגיטלי שיוקם. לאחר תקופה מסוימת הודיע מריוס נכט על עזיבת גרעין השליטה של הבנק הדיגיטלי וכיום הבנק הדיגיטלי מוחזק בבעלות מלאה ע”י פרופ׳ אמנון שעשוע, מיזמי ההיי טק המובילים בארץ, ממייסדי חברות מובילאיי ואורקם. המפקח על הבנקים נתן את הסכמתו כי ביום 1 במרץ 2021 יוכל הבנק הדיגיטלי לפעול כ’תאגיד בנקאי בהקמה’.

ומתי ההשקה?

בשלב זה, של פעילות כתאגיד בנקאי בהקמה, הבנק הדיגיטלי מתחיל בפעילות מצומצמת (הרצה) בהתאם לרישיון הבנק המוגבל ובמסגרת פיילוט שנועד לבחון את היערכות הבנק בעלייה לייצור. בנוסף הבנק ממשיך בהשלמת ההיערכות הנדרשת במסמך אבני הדרך, ובסגירת כל הפערים מול הדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות לתאגיד בנקאי חדש.

בבנק ישראל אומרים כי עם השלמת העמידה באבני הדרך ובכל התנאים שהוגדרו, כולל הגשת דוח ביקורת בלתי תלויה, ולאחר שתיבחן לעומקה עמידת הבנק הדיגיטלי בכל הדרישות שנקבעו, ימליץ המפקח לנגיד להסיר את  המגבלות שברישיון. הרישיון יהפוך להיות רישיון קבע, ללא מגבלות ויוחלו על הבנק הוראות של ‘תאגיד בנקאי חדש’ ובא לדיגיטל גואל.

בנק דיגיטלי מוקם | מקור: בנק ישראל

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: “השקת הבנק הדיגיטלי, בשלב הפיילוט שלו לפני מספר ימים, מהווה צעד משמעותי נוסף בדרך להשקת בנק חדש בישראל. זהו נדבך נוסף וחלק ממכלול הצעדים שמקדם בנק ישראל להגברת התחרות במערכת הפיננסית. ליווינו ונמשיך ללוות את הבנק בתהליך הקמתו ונפעל לסייע לכל מיזם אחר שירצה להקים בנק בישראל”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה