אחרי שהעדיפו לשבת בבית: חלק מהמובטלים חזרו לשוק העבודה

הפתיחה המלאה של המשק יצרה התאוששות ניכרת, כך פרסם אגף הכלכלנית הראשית בסקירה כלכלית המתמקדת במצב שוק העבודה | הפסקת דמי האבטלה והתמריצים החזירה את העובדים לשוק התעסוקה | למרות ההתאוששות, ענף האירוח והאוכל עדיין לא חזר לעצמו לגמרי | ומה מגמות התעסוקה על פי גילאים?

לשכת תעסוקה, אילוסטרציה | צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג, פרסמה סקירה כלכלית במיקוד על שוק העבודה ומצבו. עיקרי הסקירה מעלים כי מתום הסגר השלישי ועד חודש אוקטובר 2021 חל שיפור משמעותי בנתוני האבטלה ובשיעור התעסוקה. שיעור התעסוקה עלה מרמה של 51.1% בינואר 2021 ל-58.9% בחודש אוקטובר.

בגל התחלואה הרביעי, הביקוש המצרפי לעובדים במגזר העסקי המשיך את מגמת העלייה מתום הסגר השלישי, עקב גידול במשרות המאוישות ורמה גבוהה של משרות פנויות. אולם סך הביקוש לעובדים בחודש אוקטובר נותר נמוך בכ-7.2% ביחס לטרום המשבר. הביקוש המצרפי לעובדים בחודש אוקטובר עלה ביחס לחודש יוני (טרום גל התחלואה הרביעי) כמעט בכל הענפים ובאופן ניכר בענף האירוח ואוכל (23.7%). עם זאת, ביחס לטרום המשבר הביקוש המצרפי נותר נמוך באופן משמעותי בכל הענפים, מלבד בענפי הבריאות והרווחה, ומידע ותקשורת.

במקביל להמשך העלייה בביקוש המצרפי לעובדים בגל התחלואה הרביעי, חלה עלייה גם בשיעור התעסוקה – אולם היא האטה בחודשים ספטמבר-אוקטובר. שיעור התעסוקה באוקטובר עמד על 58.9% ביחס ל-57.8% בחודש יוני; אך נותר נמוך ב-2 נקודות אחוז ביחס לטרום המשבר כשהמשמעות של כך היא פחות 135 אלף מועסקים.

נראה כי הגורם העיקרי שהוביל לשיפור בתעסוקה מאז סיום הסגר השלישי הוא הפתיחה הממושכת של המשק עם מינימום הגבלות על הפעילות העסקית, גם במהלך גל התחלואה הרביעי; ושהגורם המרכזי המעכב את חזרתם של עובדים נוספים לתעסוקה הוא הביקוש המצרפי לעובדים שעדיין נמצא ברמה נמוכה יחסית לטרום המשבר.

נכון לסוף חודש אפריל 2021 דיווחו המעסיקים שכ-29% מהנמצאים בחל"ת אינם מעוניינים לחזור למקום העבודה (כשהסיבה העיקרית לכך היא העדפת המשך קבלת דמי אבטלה) – כ-70% מהם מענפי שירותי האירוח ואוכל שמתאפיינים בתעסוקת צעירים. סיום הזכאות לדמי אבטלה בסוף חודש יוני לגילאי 45 ומטה צמצם את התמריץ השלילי לעבוד בקרב קבוצה זו. בקבוצת הגיל 20-24 נצפה גידול משמעותי יחסית בשיעור התעסוקה בחודשים יולי – ספטמבר; ייתכן שהפסקת דמי האבטלה הגבירה את התעסוקה בקרב קבוצה זו. עד חודש ספטמבר לא נצפו הבדלים משמעותיים בקבוצת הגיל 25-64 במגמת התעסוקה של גילאי 45 ומעלה לעומת גילאי 45 ומטה.

ממצאים ברוח דומה התקבלו גם במחקרים ראשוניים שבחנו את השפעת דמי האבטלה על התעסוקה בארה"ב בחודשים האחרונים. מעבר להשפעה על היקף הגיוסים לשוק העבודה יתכן כי הגברת התמריץ לעבוד שיפרה את איכות הגיוסים עקב גידול במספר המועמדים.

כתיבת תגובה