איגוד הביטקוין: דו”ח הרשות לני”ע חשוב ומעמיק, יש להכניסו לתוקף בהקדם

באיגוד הביטקוין הישראלי שמחים על דו”ח הביניים שפרסמה הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים של הרשות לני”ע וזאת למרות שהוא קובע כי הביטקוין לא נחשב לנייר ערך

סחר בביטקוין shutterstock

בתגובה לדו”ח הביניים של הוועדה הבין מחלקתית ברשות ניירות ערך לבחינת אסדרה של הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים שפורסמו היום מסר מני רוזנפלד, יו”ר איגוד הביטקוין הישראלי כי: “ניכר שנעשתה עבודה יסודית ואנו מזהים בדו”ח מספר אלמנטים בעלי חשיבות מכרעת לתחום, בהם ארגז חול רגולטורי והקלות למגייסים בסכומים נמוכים”.

עוד הוסיף רוזנפלד כי “דומה כי יחד עם הסדרי פרה רולינג לגופו של עניין נוכל לקבל את הודאות הדרושה להתפתחות סטארט אפים בתחום ואני מקווה כי בזכות הבהירות הזו נוכל לראות יותר מיזמים בעלי ערך ופחות כאלה המנסים לעשות סיבוב על ציבור המשקיעים. זהו מסמך חשוב ומעמיק וראוי שיכנס לתוקף בהקדם.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

חשוב לציין כי המסמך הנוכחי מכסה את האפשרויות במסגרת החקיקה הקיימת אבל בעתיד לא יהיה מנוס מלקדם חקיקה חדשה המסדירה את תחום המטבעות הדיגיטליים על פי המאפיינים הייחודיים שלו”.

כאמור מסקנות הוועדה היו כי ככלל, מטבעות קריפטוגרפים שנועדו לשמש כאמצעי תשלום, סליקה או חליפין בלבד, שלא במיזם ספציפי, שאינם מקנים זכויות נוספות, ושאינם נשלטים על ידי גורם מרכזי, לא ייחשבו לנייר ערך. ככלל, מטבעות קריפטוגרפיים המגלמים זכות למוצר או שירות ונרכשים למטרת צריכה ושימוש בלבד, לא ייחשבו לנייר ערך. בהקשר זה הבחינה הרלבנטית היא של מטרת הרכישה בפועל, כך שהעדר יכולת שימוש אמיתית בטוקן בשלב ההנפקה או אפשרות לסחור בו בשוק משני עשויים ללמד כי רכישתו אינה למטרה צרכנית אלא למטרת השקעה.

https://wordpress-547680-2055123.cloudwaysapps.com/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A2-%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99/

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה