איזה בנק הוא הידידותי ביותר ללקוחות העסקיים?

מדד ידידותיות בנקים לעסקים קטנים ובינוניים למחצית הראשונה של משרד הכלכלה והרשות לעסקים קטנים לשנת 2021: אלה הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים | איזה נתונים בוחן המדד וכיצד נקבע הדירוג?

בנק | צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

עם פרסום מדד ידידותיות בנקים לעסקים קטנים ובינוניים למחצית הראשונה של שנת 2021, עולה כי מרכנתיל ומזרחי הם הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים. המדד בודק 5 מדדים משמעותיים לעסקים:

  • היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי
  • יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק
  • שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)
  • סקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים
  • סקר משוב יועצים פיננסיים על הבנקים

מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים, המתפרסם מאז מאי 2018, על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, נועד לעודד את המודעות והתחרות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. המדד מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, על סקר שביעות רצון של העסקים ועל סקר משוב שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים שמסייעים לעסקים לקבל שירותים שונים מהבנקים. נתוני האשראי לקוחים מדוחות הבנקים, ומגזר העסקים הקטנים כולל עסקים עם מחזור של עד 50 מיליון ₪.

250/200 סייד בר + קובייה

מדד מחצית ראשונה שנת 2021 לעומת מדד סוף שנת 2020:

דירוג בנק ציון המדד מדד קודם* דירוג  קודם
1 מרכנתיל 93 91 2
2 מזרחי טפחות 93 95 1
3 לאומי 85 85 3
4 פועלים 83 84 4
5 הבינלאומי 81 80 5
6 דיסקונט 80 75 6

* ציון גבוה משמעו ידידותיות גדולה יותר של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים.

ממצאים עיקריים (שינוי במחצית שנת 2021 לעומת מחצית שנת 2020):

  • סך שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 50 מיליון ₪) בששת הבנקים הגדולים ירד ב-3 נקודות אחוז מ- 39.0% ל-36.0% לעומת אמצע שנת 2020 וירד ב-0.4% בששת החודשים הראשונים של שנת 2021.
  • ירידה קלה בהכנסות מריבית ביחס ליתרת האשראי בקרב עסקים קטנים ובינוניים מ-1.9% ל-1.8% (בהשפעת הקרן בערבות מדינה).
  • במחצית שנת 2021 חלה ירידה באשראי בסיכון בקרב עסקים קטנים ובינוניים (הפסדי אשראי, חובות בפיגור וחובות פגומים ביחס ליתרת האשראי) מ 2.6% במחצית שנת 2020 ל-2.3% במחצית שנת 2021.
  • יחס הריבית לאשראי בסיכון, שנועד לבחון את המחיר שגובים הבנקים על האשראי ביחס לסיכון בפועל,  עלה מ-73.8% ל-78.3%.
  • הנטל התפעולי על עסקים קטנים ובינוניים עלה מ- 0.75% במחצית שנת 2020 ל-0.78% במחצית שנת 2021, בקרב הבנקים הנכללים במדד.

מרכיבי המדד

היקף האשראי לעסקים קטנים

בנק מרכנתיל היחיד שרשם עלייה קלה של 0.2 נקודות אחוז בשיעור האשראי לעסקים קטנים ובינונים במחצית הראשונה של שנת 2021 שממשיכה מגמה של עלייה שנה האחרונה. בבנק הפועלים ניתן לראות שינוי מהותי בשנה האחרונה מהקצאת אשראי של 35.7% לעסקים קטנים ובינוניים במחצית שנת 2020 לכ-34.9% בסוף שנת 2020 ועד ל-32.2% בלבד במחצית 2021. בנק דיסקונט גם הוא ממשיך במגמת ירידה במהלך השנה האחרונה, כאשר ביתר הבנקים ירדו שיעורי האשראי במחצית הראשונה של 2021 לאחר עליות בסוף שנת 2020.

הסיכון בתיק האשראי – פער הריבית להיקף הסיכון בפועל

הסיכון מבוסס על הפסדי אשראי (ממוצע 3 שנים) + חובות פגומים+ חובות מעל 90 יום מחיר האשראי ביחס לסיכון עלה בכל הבנקים בשנה האחרונה בשל ירידה בשיעור האשראי בסיכון וירידה קטנה יותר בשיעור ההכנסות מריבית. יחס גדול יותר משמעותו דירוג נמוך יותר במדד. בנק דיסקונט בלט עם ירידה משמעותית שנבעה מעלייה של 39% בשיעור האשראי בסיכון וירידה של 4% בריבית ודורג ראשון במרכיב עלות האשראי ביחס לסיכון.

יחס העלויות הנלוות לאשראי של העסקים קטנים

רכיב זה בודק את סך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים (אשראי ופיקדונות). הוא נועד לבחון את העלויות הנוספות הנגבות על ידי הבנקים ביחס להיקף הפעילות. ניכרת מגמת ירידה קלה בנטל התפעולי בשל עלייה משמעותית בהיקף הפיקדונות (לצד עלייה קלה בהיקף ההכנסות שאינן מריבית וירידה קלה בהיקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים). בבנק מזרחי חלה ירידה משמעותית.

Inner article

שרת הכלכלה והתעשייה, האלופה (במיל') אורנה ברביבאי: "הפרסום של המדד בעל חשיבות רבה לעידוד התחרות בין הבנקים, על מגזר משמעותי למשק – העסקים הקטנים והבינוניים, ועל איכות השירות שהם מקבלים. כל עוד הבנקים יטיבו בגישתם וביחסם לעסקים, כך יוכלו אלה להמשיך ולהוות את מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלה הישראלית"

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: "חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים באשראי הבנקאי העסקי ממשיך לרדת לרמה שבו היה לפני שפרץ משבר הקורונה, למרות שחלק ניכר מאשראי זה מקורו בקרן המיוחדת בערבות מדינה שהוקמה עם פרוץ משבר הקורונה. גם שיעורי הריבית ביחס לסיכון עלו למרות ירידה בהיקף האשראי בסיכון. העסקים הקטנים והבינוניים, שמרביתם עסקים טובים ויציבים, פרנסו את הבנקים שנים רבות וניתן היה לצפות שהבנקים יעמדו לצידם גם כאשר התקופה הינה מעט יותר מאתגרת. בתקופה שבה אושרה הרפורמה בבנקאות הפתוחה שעתידה לשפר את יכולת המיקוח של בעלי עסקים בבואם לבקש אשראי, אנו רואים במדד זה ככלי חשוב המשקף לבעלי העסקים את הפעילות של הבנקים השונים בקרב עסקים קטנים ובינוניים כמותם".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה