איך תרוויחו מעסקאות בעלי עניין?

עסקת בעלי העניין של בזק שבשליטת איש העסקים שאול אלוביץ' הגיעה לחקירה ברשות לניירות ערך וזה הזמן להבין שמאחורי העסקאות הללו יש לכם הזדמנות לעשות כסף. איך תעשו זאת? כנסו. כנסו

הבורסה הישראלית בתל אביב | צילום: משה שי, פלאש 90

בימים האחרונים אנו עדים לחקירת רשות ניירות ערך במרכזה עסקת בעלי העניין ברכישת השליטה ב־'yes' בידי 'בזק' שבשליטת שאול אלוביץ'. עסקאות בעלי עניין ופעילות קנייה או מכירה של ניירות ערך של בעלי עניין הפכו לחלק אינטגראלי משוק ההון.

לפי חוק ניירות ערך, בעל עניין הוא מי שמחזיק שיעור של למעלה מ-5% מהון המניות המונפק של חברה ציבורית, או בעלי מניות המחזיקים ב-5% ומעלה מכוח ההצבעה של החברה, או בעל המניות הרשאי למנות דירקטור אחד או יותר או את מנכ"ל החברה.

כן מוגדרים כבעלי עניין: מנכ"ל החברה וחברי הדירקטוריון וכל אדם אחר בעל משרה ניהולית המעורב בניהול השוטף של החברה. בעלי העניין יודעים טוב מכולם מה מצב החברה.

לרוב המשקיעים הרגילים במניות ישנו רק מידע שפורסם בפומבי. לעומת זאת בעלי עניין ניזונים מדברים נוספים. לדוגמא, בעל עניין יודע על הסכמים שנחתמו עם לקוח גם את הסעיפים שלא פורסמו בפומבי. לבעלי עניין יש מידע על הלקוחות ועל החברות המתחרות וכן הלאה.

כשאני רואה בעל עניין שקונה את מניות החברה שלו, זה נותן לי אינדיקציה לכך שהמניה נמצאת כרגע במצב טוב. זה נותן לי להבין שכנראה מחירה אטרקטיבי או בגלל עסקאות שיבואו בעתיד הקרוב או בגלל שמחירה ירד כרגע ללא סיבה מוצדקת וכדומה.

כמובן שישנם מקרים הפוכים, בהם בעל עניין מוכר את המניות באופן שיטתי, מה שיכול לסמל לנו מצב הפוך לחלוטין. או שמחיר המנייה גבוה מידי או שבקרוב יתפרסמו מידעים על עסקאות שנפלו וכדומה.

במשך השנים נערכו בעולם מחקרים רבים על מכירות וקניות של בעלי עניין. באחד מהם התברר כי גם במקרה של עסקאות רכישה וגם במקרה של עסקאות קנייה, עסקאות של בעלי עניין הכו את השוק תוך חצי שנה ממועד ביצוע העסקה. זו רק דוגמא לחשיבות העסקאות הללו.

גם מחקר אחר גילה כי ברוב המקרים, בעלי עניין גרפו לאורך זמן רווחים הגונים לאחר ביצוע עסקאות במניות החברות שלהם. המסקנה היא אחת: בעלי עניין חשופים למידע רב שאינו עומד מול עיניהם של המשקיעים הרגילים. הם מכירים את החברה לפני ולפנים. הם מכירים את השוק בו היא מתחרה, את הלקוחות ואת הספקים, ואת כל זה הם יכולים לנצל לטובתם. כל עוד שהם לא עוברים על החוק כמובן.

ואת כל זה אתם יכולים לנצל לטובתכם. איך? פשוט מאוד.

מידע על עסקאות של בעלי עניין הוא מידע נגיש לציבור באתר האינטרנט של הבורסה. בכל פעם שחברה מדווחת על שינוי בהחזקות בעלי עניין, ניתן לצפות בו דרך ההודעות שמפרסמת החברה באתר הבורסה.

נוסף על כך, בסוף כל יום מסחר, מפרסמת הבורסה לני"ע דו"ח שנקרא "שינוי החזקות בעלי עניין". הדו"ח כולל את כל תנועות בעלי העניין שנעשו באותו היום. הדו"ח הוא דו"ח די מפורט שמציג את המידע הבא: שם החברה, שם בעל העניין, מספר המניות שמכר או קנה, לפי איזה שער בוצעה המכירה או הקניה ומה שיעור האחזקה שנותר לבעל העניין לאחר הקניה או המכירה.

ואם בתנועות בעלי עניין עסקינן, מה אמור לשקף לנו המידע הבא על כיוון הבורסה הישראלית? מתחילת השנה מסתכם היקף המימושים של בעלי עניין בבורסה בכשלושה מיליארד שקל… חומר למחשבה…

כתיבת תגובה