'אלקטרה' ו'שפיר' יוכלו להתמודד במכרז על פרויקט הרקל"ה בצפון

הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה לאפשר את השתתפותן של אלקטרה ושפיר במכרז "נופית" – הרכבת הקלה בין חיפה לנצרת | זאת, לאחר ששתי החברות לא זכו במכרז הקו הכחול בירושלים | בין השיקולים לאפשר את השתתפותן: ניסיונן הרב בתחומי הרכבות הקלות, דבר שיועיל לרווחת הצרכן

תחנת 'נופית' - קרית הממשלה בנוף הגליל | הדמיה: in3D

הוועדה לצמצום הריכוזיות בה חברים מיכל כהן, יו"ר הוועדה והממונה על התחרות, עו"ד שלומי הייזלר, מנכ"ל משרד האוצר, ופרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה – ממליצה לאפשר את השתתפותן של קבוצות אלקטרה ושפיר במכרז של חברת חוצה ישראל בע"מ לתכנון, מימון, הקמה והפעלה של הרכבת הקלה בין חיפה לנצרת, פרויקט "נופית".

בחוות דעת קודמת המליצה הוועדה לחוצה ישראל לשוב ולהיוועץ עמה לגבי השתתפותן של אלקטרה ושפיר במכרז לאחר שיפורסמו תוצאות המכרז של הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים, אז תוכל הוועדה לנתח את השיקולים הרלוונטיים בשל ריכוזיותן הכלל-משקית העדכנית של שפיר ואלקטרה, בפרט בתחום התחבורה הציבורית ומסילות ברזל מקומיות, והאיזונים הנדרשים ייבחנו לפי תמונה עדכנית יותר של מפת התחרות במכרז. 

ביום 21.9.23 פורסמו תוצאות המכרז של הקו הכחול בירושלים והקבוצה שזכתה במכרז זה אינה כוללת תאגידים הקשורים לאחים שפירא, בעלי השליטה בקבוצת שפיר או לתאגידים הקשורים לאחים זלקינד, בעלי השליטה בקבוצת אלקטרה. 

לאור הנסיבות שקבוצות אלקטרה ושפיר לא זכו במכרז הקו הכחול בירושלים, השלב המתקדם שבו מצוי המכרז (לאחר הגשת הצעות) ונותרו ארבע קבוצות המתמודדות במכרז, האיזון שבין החששות מתחום הריכוזיות הכלל-משקית, ובין שיקולים של רווחת הצרכן שעשוי ליהנות מהצעה תחרותית של אחת משתי קבוצות אלו שהן מהמנוסות בישראל בתחומי הרכבות הקלות, המליצה הוועדה שאין מניעה לאפשר את השתתפותן של אלקטרה ושפיר במכרז.

כתיבת תגובה