אם המבצע יסתיים, המגמה בשוק המניות תישאר חיובית

לאומי שוקי הון: ככל שהמבצע לא יתארך, תקטן אי הודאות ויגברו הסיכויים להמשך המגמה החיובית בשוק המניות • מגמת הביצועים העודפים של השקלים הלא צמודים צפויה להימשך בימים הקרובים

רכישת מניות. אילוסטרציה | צילום: Who is Danny, שאטרסטוק

השקל חוזר הבוקר להתחזק, ככל הנראה על רקע הערכות השוק כי המבצע הצבאי קרוב לסיום. זאת, לאחר שהיה אחד המטבעות החלשים בשבוע האחרון ומהמטבעות הבודדים שנחלשו מול הדולר. שוק המניות המקומי ממשיך להפגין חוסן גם בימי הלחימה, ככל הנראה תודות לפתיחת המשק לאחר משבר הקורונה. ככל שהמבצע לא יאריך ימים, כך תקטן רמת אי הודאות ויגברו הסיכויים להמשך המגמה החיובית בשוק המניות, אשר תושפע כמובן גם מהמגמה בשווקים בעולם.

ביחס לשוק האג"ח הממשלתי – נראה שבימים הקרובים צפוי המשך מגמת הביצועים העודפים של השקלים הלא צמודים, בעיקר בתסריט בו הלחימה בדרום מסתיימת. בשבוע האחרון, על רקע ההסלמה הביטחונית, ביצועי שוק האג"ח הממשלתי המקומי היו חלשים ביחס לשווקים בעולם. עד להתבהרות המצב הגיאו פוליטי, אנו ממליצים על השקעה במח"מ קצר-בינוני. השקלים הלא צמודים מומלצים לאחזקה בטווח של 3-6 שנים, צמודי המדד מומלצים להשקעה בטווח של עד 4-5 שנים ואנו ממליצים על הגדלת הרכיב השקלי הלא צמוד על חשבון צמודי המדד, בעיקר לטווח ארוך. בשוק האג"ח הקונצרני, על רקע רמת המרווחים הנמוכה והעלייה בסיכון הגיאופוליטי, אנו לא ממליצים על הגדלת החשיפה לאפיק. מומלצת השקעה בעיקר באג"ח קונרצניות בדירוג בינוני-גבוה.

שוק האג"ח הממשלתי הגיב אתמול למדד אפריל, שהיה נמוך מהתחזיות ועלה ב 0.3% לעומת הערכות השוק לעלייה של 0.4 – 0.5 אחוזים. כצפוי, נרשמו ירידות שערים בשקלים צמודי המדד לעומת עליות שערים בשקלים הלא צמודים, זאת בניגוד למגמה מהתקופה האחרונה. ציפיות האינפלציה רשמו ירידה לאורך כל העקום. ציפיות האינפלציה, שעלו בחדות בתקופה האחרונה, נמצאות מעל אמצע יעד יציבות המחירים לאורך העקום כולו. להערכתנו, בעת הזאת, נראה כי שיעור עליית המחירים הצפוי השנה, משקף בעיקר תיקוני מחירים בעלי אופי חד פעמי, זאת לאחר הירידות שהיו בשנה האחרונה עקב המשבר, ולא האצה מתמשכת באינפלציה. האינפלציה במהלך שנת 2021 צפויה להסתכם בכ-1.5%-2.5%. במהלך 2022, צפויה האטה באינפלציה, לאור היחלשות הכוחות הפועלים לעליית האינפלציה והתגברות הכוחות הפועלים להאטה. זאת, בין היתר, על רקע התייצבות מחירי האנרגיה, הסחורות והשילוח בעולם והתאוששות ההיצע בענפי השירותים. על רקע זה הערכנו לאחרונה ואנו ממשיכים להעריך כי ציפיות האינפלציה בעיקר החלק הבינוני-ארוך של העקום עדין גבוהות מדי.

למרות העלייה החדה יחסית בציפיות האינפלציוניות, העלאת ריבית עדיין אינה על הפרק בישראל, בוודאי כל עוד הפד אינו פועל להעלאת ריבית בארה"ב. תלילות העקומים עלתה בתקופה האחרונה על רקע ירידת התשואות החדה בחלק הקצר של העקום צמוד המדד ועל רקע עליית התשואות החדה יחסית בחלק הבינוני-ארוך של העקום השקלי הלא צמוד. לראשונה זה תקופה ארוכה העקום צמוד המדד תלול יותר מהעקום השקלי הלא צמוד.

הכותב הוא אסטרטג הריביות של לאומי שוקי הון

כתיבת תגובה