אם הציבור לא יתנגד: מסגרות האשראי יופחתו בכמחצית

משרד האוצר מפרסם להערות הציבור את טיוטת צו צמצום מסגרות בכרטיסי אשראי • לפי בנק ישראל מטרת השינוי היא לאזן בין קידום התחרות בשוק הבנקאות בישראל ושמירה על הלקוחות שנפגעו מבחינה תעסוקתית מהתפרצות נגיף הקורונה • מנגד, טוענים ארגונים חברתיים: זה לא הזמן לצמצם את המסגרות

אשראי | צילום: depositphotohs.com

יום אחרי שיו"ר ועדת הכלכלה הודיע כי פגש בשר האוצר במטרה לבטל את הקיצוץ החד במסגרות האשראי, משרד האוצר, בשיתוף עם בנק ישראל מפרסם הבוקר (ה') את טיוטת הצו לשינוי השיעור והסכומים לעניין צמצום מסגרות בכרטיסי אשראי לפי סעיף 9(ג) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, להערות הציבור. לפי דברי הבנק מטרת השינוי היא לאזן בין קידום התחרות בשוק הבנקאות בישראל ושמירה על הלקוחות שנפגעו מבחינה תעסוקתית מהתפרצות נגיף הקורונה.

במסגרת הצו מוצע לייצר מתווה הפחתה מוגבל יותר למשך השנה הקרובה, שלאחריו תחול הוראת החוק המקורית. בתוך כך, מוצע לצמצם את שיעור הפחתת המסגרות של כרטיסי האשראי שהנפיקו הבנקים שמהם הופרדו חברות כרטיסי האשראי ביחס לסך המסגרות שהועמדו על ידם לציבור ב-2015 מ-50% ל-45%.

כמו כן, על מנת למנוע פגיעה באוכלוסיות בעלות מסגרת אשראי נמוכה, יאסר על הבנקים להפחית את מסגרות האשראי מתחת ל-7,500 שקל רק בשל הוראות החוק, ומסגרות מתחת לתקרה של 7,500 שקל לא יילקחו בחשבון בחישוב המסגרות לצמצום.

הצו בא לאזן בין החשיבות של קידום התחרות בשוק הבנקאות ויצירת שוק מגוון ויעיל יותר, לבין החשש שלקוחות שמצבם התעסוקתי נפגע בעקבות נגיף קורונה ומסגרת האשראי שלהם תופחת, יתקשו בקבלת מענה חלופי. תיקון זה יאפשר לבנקים לצמצם את ההפחתה הנדרשת עבור אוכלוסיות אלה, ולמקד את הצמצום באוכלוסיות שמסגרת האשראי שלהם גבוהה יותר מלכתחילה. 

כזכור, החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל נועד לבסס גורמים חדשים בשוק הבנקאות בכלל ובשוק האשראי בפרט, בין היתר באמצעות הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים, וזאת כדי להגביר את התחרות ולהוזיל את יוקר המחייה בתחומי הבנקאות. בתוך כך, נקבע שעד סוף ינואר 2021 יחויבו הבנקים שמהם הופרדו חברות כרטיסי האשראי לצמצם את המסגרות בכרטיסי האשראי במחצית, ביחס למסגרות שניתנו על ידם ב-2015. הצו הנוכחי בא לצמצם את ההפחתה במסגרות כך שתימנע פגיעה אפשרית באוכלוסיות חלשות.

נזכיר, כי ארגוני סיוע רבים פנו לשר האוצר בבקשה להאריך את מועד תחולת החוק, במטרה לאפשר למשפחות המתקשות עתה, בשל הקורונה, לשלם על מוצרי הצריכה שלהן בפעם אחת, ולבצע פריסת תשלומים תוך ניצול מסגרות האשראי. אז אם גם אתם מתנגדים, זו ההזדמנות שלכם להגיש את הערותיכם למשרד האוצר.

שר האוצר, ישראל כ"ץ: "הצו שפורסם היום להערות הציבור נובע מהמחויבות העמוקה להמשך המאמצים ליצירת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות, יחד עם צמצום של פגיעה אפשרית באוכלוסיות שנפגעו ממשבר הקורונה. אני בהחלט רואה בחברות האשראי גורם חשוב בתחרות ושיפור השרות לאזרח. בתיאום עם בנק ישראל, החלטתי על יצירת מתווה מדורג יותר של כניסת החוק לתוקף שישמור הן על קידום התחרות והן על שכבות שנפגעו כתוצאה ממשבר זה. בכוונתי להביא בחוק ההסדרים חבילת חוקים נוספים בתחום הפיננסי שיובילו להגברת התחרות בשוק הבנקאות הפחתת יוקר המחייה ויצירת שוק יעיל יותר״.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "הגברת התחרות הינה אחד מיעדיו המרכזיים של הפיקוח על הבנקים, ומשכך, הוא מחויב, בין היתר, להגברת התחרות בשוק האשראי בישראל. אני מברך על החלטת שר האוצר, שמאמצת את העמדה המקצועית המשותפת של צוותי משרד האוצר ובנק ישראל, שמוצאת את הדרך למימוש תכלית החוק ולמציאת האיזון הראוי בתקופה זו. ההחלטה תאפשר מחד לחברות כרטיסי האשראי ולנותני אשראי אחרים להתחרות על מתן אשראי ומסגרות ללקוחות, ומאידך, תצמצם הפגיעה הפוטנציאלית בלקוחות הבנקים בגין צמצום מסגרות כרטיסי האשראי שלהם".

כתיבת תגובה