אסם, שסטוביץ, יונילוור, אנג'ל ועוד ישלמו 23 מיליון שקלים כקנס

הממונה על התחרות תטיל עיצומים כספיים על שבעה ספקי מזון גדולים בשל הפרות של חוק המזון | העיצומים יוטלו במסגרת הסכמות שהושגו בין הממונה וספקי המזון וסכומם המצטבר עומד על מעל 23 מיליון שקלים שישולמו לאוצר המדינה | אסם – 8.19 מיליון ש"ח; ש. שסטוביץ – 6.58 מיליון ש"ח; יוניליוור – 4.3 מיליון ש"ח; תנובה – 1.67 מיליון ש"ח; ליימן שליסל – 1.18 מיליון ש"ח; שטראוס – 785 אלף ש"ח; אנג'ל – 571 אלף ש"ח | הממונה ממשיכה בבדיקה לגבי מספר ספקים גדולים נוספים

קניות | צילום אילוסטרציה: יונתן סינדל, פלאש 90

הממונה על התחרות פרסמה היום להערות הציבור הודעות מוסכמות על כוונות חיוב. במסגרת ההסכמות אליהן הגיעה הממונה עם כל אחד מספקי המזון הגדולים הבאים: ש. שסטוביץ, ליימן שליסל, שטראוס, תנובה, אנג'ל, יוניליוור ואסם, הספקים ישלמו סך מצטבר של מעל 23 מיליון ש"ח לאוצר המדינה, בגין הפרות לכאורה של הוראות חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-2014. 

בראשית שנת 2022 פתחה הממונה על התחרות בבדיקה רוחבית של כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאי המזון הגדולים (ספקים וקמעונאים גדולים כפי שמוגדרים ברשימות המפורסמות על-ידי הממונה).

הממונה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את מכלול היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים ואת עמידתם בהוראות חוק המזון. במסגרת הבדיקה נבחנו על ידי רשות התחרות אלפי ראיות, וחלקן העלו חשש להפרת הוראות חוק המזון. הרשות ערכה שיחות עם הספקים והגורמים הרלוונטיים בחברות, הציגה בפניהם את הראיות והחששות שעלו להפרות החוק ושמעה את התייחסותם. נוכח העובדה שהחוק כולל איסורים מפורטים כך שלא נדרשה בדיקה של השפעת ההפרות שנמצאו על התחרות, והיתרון שמייחסת הממונה להפסקתן המהירה תוך חסכון בזמן ומשאבים, פעלה הרשות להידברות עם ספקי המזון על מנת לבחון את האפשרות להגיע להסכמות שיבטיחו את הציות לחוק וייתרו הליכי אכיפה ארוכים ועתירי משאבים.

ההפרות שביצעו החברות

בתום דין ודברים עם אלו מהספקים שביקשו להידבר עם הרשות, הגיעה הממונה להסכמות עם מרבית הספקים הגדולים שעלה חשש כי הפרו את חוק המזון. במסגרת ההסכמות, ספקי המזון מתחייבים לשלם במצטבר מעל 23 מיליון ש"ח לאוצר המדינה, לפי הפירוט הבא: אסם – 8.19 מיליון ש"ח; ש. שסטוביץ – 6.58 מיליון ש"ח; יוניליוור – 4.3 מיליון ש"ח; תנובה – 1.67 מיליון ש"ח; ליימן שליסל – 1.18 מיליון ש"ח; שטראוס – 785 אלף ש"ח; אנג'ל – 571 אלף ש"ח. זאת, ללא הודאה בהפרות של הוראות החוק.

הממונה ממשיכה בבדיקה לגבי מספר ספקים גדולים נוספים.

על אף שהדבר לא נדרש על פי חוק המזון, ההודעות המוסכמות על כוונות החיוב של הספקים הגדולים מפורסמות כעת להערות הציבור למשך 30 יום.

כתיבת תגובה