אפי קפיטל חתמה על הסכם אופציה למכירת קרקע למגורים בכרמי גת

אפי קפיטל חתמה על הסכם אופציה למכירת קרקע של 237 יחידות דיור בכרמי גת בסכום של כ-58 מיליון שקל | החברה הקונה תשלם סך כולל של כ-18 מיליון שקל על הקרקע וכ-41 מיליון שקל נוספים על הוצאות הפיתוח שכבר שולמו על ידי אפי קפיטל | מדובר על פרמיה של כ-9 מיליון שקל על מחיר הרכישה בפחות מחצי שנה מהזכייה בקרקע

אפי שקדי, מנכ"ל ויו"ר אפי קפיטל | צילום: טל גבעוני

אפי קפיטל נדל"ן מדווחת על חתימת הסכם אופציה למימוש קרקע בייעוד למגורים בשכונת כרמי גת בקרית גת. במסגרת ההסכם, הרוכשת שילמה 1.5 מיליון שקל לאפי קפיטל לטובת האפשרות למימוש האופציה ב-6 חודשים הקרובים, עם האפשרות להארכה של חודשים נוספים תמורת תמורה נוספת. במידה והעסקה לרכישת המקרקעין תבוצע, בנוסף לתשלום בגין האופציה, תשלם הרוכשת פרמיה של כ- 9 מיליון שקל על מחיר הזכייה של אפי קפיטל במרכז.

מדובר בקרקע בשטח של כ-14 אלף מ"ר עם זכויות בניה של כ-237 יחידות דיור – 119 דירות במסגרת מסלול "מחיר מטרה" ו-118 דירות בשוק החופשי. כחלק מההסכם נקבע כי החברה הקונה תשלם סך כולל של כ-18 מיליון שקל על הקרקע וכ-41 מיליון שקל נוספים על הוצאות הפיתוח שכבר שולמו על ידי אפי קפיטל.

אפי שקדי יו"ר ומנכ"ל אפי קפיטל נדל"ן מציין: "החברה פועלת לטובת חיזוק ההון עצמי הקיים שלה וזאת לצד המשך פיתוח החברה שכולל כ-8,000 יחידות דיור שנמצאות כיום בשלבי ביצוע ושיווק במקביל אנו מקדמים תכנון ופיתוח של כ-180 אלף מ"ר של נדל"ן מסחרי. כחלק מאסטרטגיה העסקית שלנו, אנו ממשיכים לבחון שיתופי פעולה והזדמנויות עסקיות לרכישת קרקעות ופרויקטים באזורי הביקוש והמעגלים הסובבים אותם".

כתיבת תגובה