ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת

426 מיליוני שקלים נכנסו למדינה במחצית הראשונה של 2019 מתמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים • למרות תקלות באספקת הגז מ'תמר' וצמצום ההכנסות מיצוא בשל חוזק השקל עליה של 2.2% מהתקופה המקבילה אשתקד • תכנית להפקת נפט וחשמל מפסולת פלסטיק עירונית עם פצלי שמן, תוסיף להכנסות המדינה ממחצבים

אסדת הקידוח 'תמר' | צילום: משה שי, פלאש 90

מדינת ישראל עומדת להפוך בשנים הקרובות לאומת ההייטק והגז כאשר הגז הישראלי ממרחבי הים התיכון מתחיל להכניס כסף למדינה.

הכנסות של כ-426 מיליון ש"ח מתמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים, נרשמו בחציון הראשון של שנת 2019, כך עולה מדוח ההכנסות של אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה.

לדברי מחברי הדוח, מדובר בגידול בתמלוגים מגז ונפט בשיעור של כ-2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי הגידול מתון באופן יחסי, זאת בעקבות ירידה בהכנסות בחודש אפריל עקב תקלה והפסקה זמנית של ההפקה מחברת "תמר" וכן ירידה מהותית בשער הדולר שהקטינה את ההכנסות השקליות מתמלוגים.

החלק העיקרי מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בחציון הראשון של שנת 2019 בכ-417 מיליון ש"ח. מרבית הסכום, כ-412 מיליון ש"ח, נובע מגז טבעי מחזקת "תמר", סכום המשקף הפקה של כ-5.08 BCM גז טבעי וכ-230 אלף חביות קונדנסט נלווה.

עוד כ-2.7 מיליון ש"ח נוספים נובעים מחזקת "ים תטיס" וכ-1.7 מיליון ש"ח נוספים נובעים מחזקת "מגד". בנוסף לתמלוגי הגז הטבעי והנפט, נרשמו הכנסות מתמלוגי מחצבים בסך של כ-5 מיליון ש"ח והכנסות של כ-4.5 מיליון ש"ח מאגרות ופעולות שונות.

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "אנו צופים עלייה משמעותית בהכנסות מתמלוגים בשנת 2019 לשיא חדש של למעלה ממיליארד ש"ח, זאת בהתאם לצפי של תחילת הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן בסוף השנה".

הכנסה נוספת הצפויה בעתיד למדינת ישראל בתחום המחצבים, היא כריה של פצלי שמן במישור רותם. שותפות רא"מ – רותם אנרגיה מחצבים – שהונפקה לאחרונה בבורסה של ת"א, מתכננת להקים באזור התעשייה במישור רותם זוג מתקנים להפקת נפט וחשמל, אשר יוזנו בפצלי שמן, יחד עם פסולת פלסטיק עירונית המיועדת להטמנה.

בסוף שנת 2018 נתן משרד הכלכלה לרמ"י אישור לתכנן הקמת מתקני ההפקה באזור התעשייה של מישור רותם. שותפות רא"מ המחזיקה ב-100% בשטח שהוכר כתגלית פצלי שמן במישור רותם, התקדמה צעד נוסף בדרך לחתימה עם גורם מממן ודיווחה כי חתמה על מזכר הבנות.

 

המכרה הפעיל והפתוח במישור רותם, בנוי ממספר שכבות. השכבה העליונה הינה שכבת הטפל, מתחתיה שכבת פצלי שמן ומתחתם שכבת פוספטים. מהדיווח עולה כי הצדדים יפעלו במשותף בכריית שכבת הטפל (שמעל שכבת פצלי השמן) ובכריית פצלי השמן בשטח הפרויקט.

המתקנים שיוקמו לצורך ההפקה, יותאמו למדיניות של המשרד להגנת הסביבה, המקדם הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת, לשם צמצום ההטמנה ובעקבות כך יטפלו במפעלים מדי שנה, בכ-200 אלף טונות של פסולת פלסטיק, יחד עם כ-1.8 מיליון טון פצלי שמן.

על פי התחזיות, תפוקה שנתית של זוג מתקני הפקה, יכולה להגיע לכ-1.5 מיליון חביות נפט במשך למעלה מ-20 שנה. בנוסף, על ידי שימוש בחום עודף כתוצאה מתהליך העבודה, יפיקו המתקנים חשמל בהספק של כ-60-70MW.

תחילת פעילות מסחרית צפויה בשנים 2024-2023.

כתיבת תגובה