אשראי או יישומון? כך משלמים בישראל || ומה מעדיפים החרדים?

בנק ישראל פרסם סקירה על העדפות השימוש באמצעי התשלום בישראל מהם עולה כי השימוש במזומן ובכרטיסי אשראי עדיין מובילים בכמחצית מהעסקאות בישראל | עם זאת, יישומון התשלום במכשיר הסלולר נתפס כאחד מאמצעי התשלום הנוחים יותר – בשל שני המאפיינים החשובים ביותר עבור בתי העסק והמשלמים: הנוחות ומהירות השימוש

כסף מזומן | צילום: shutterstock

בנק ישראל מפרסם סקירה על העדפות הציבור בשימוש ביישומוני (אפליקציות) התשלום ועל השימוש בפועל באפליקציות אלו. מתוך הסקר שהתקיים ביוני 2023 עלה כי כרטיסי החיוב והמזומן מדורגים כאמצעי התשלום האהודים ביותר על הצרכן הישראלי והנפוצים ביותר כיום במשק. אחריהם מדורגים ההעברה הבנקאית ויישומוני התשלום.

מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל בוחנת באופן שוטף את התנהגות הצרכנים בשימוש באמצעי התשלום, בסיטואציות מגוונות, וזאת על מנת לבחון חסמים בשימוש באמצעים מתקדמים ולבחון כיצד להטמיע חדשנות בעולם התשלומים הישראלי.
על מנת לבחון את התנהגות הצרכנים בשוק התשלומים מחלקת מערכות תשלומים וסליקה מבצעת מעת לעת סקרים באמצעות מכון מחקר חיצוני, אשר מטרתם להבין כיצד יעדיפו אוכלוסיות שונות לשלם או לקבל תשלום במגוון תרחישים. התרחישים מתייחסים בין השאר לגובה הסכום המשולם, מטרת התשלום, ועוד.

בין שאר הסקרים, נערכים גם סקרי יומני הוצאות אשר בוחנים את השימוש בפועל באמצעי התשלום. כך נוצרת תמונה רחבה של העדפות השימוש והשימוש בפועל.

מידת השימוש ביישומוני התשלום היא די גבוהה – כשלושה רבעים מהנדגמים במסגרת סקרי יומן ההוצאות עושים בהם שימוש קבוע. לעומת זאת, אין שימוש גבוה ביישומוני תשלום ייעודיים לבתי עסק כדוגמת אלה של חברות הדלק. שיקים הם אמצעי התשלום שהיה הכי פחות בשימוש ביום שקדם לדגימה ומחצית מהנדגמים מעידים על חוסר השימוש בו בכלל.

שיעור של42% מסך הכספים שמועבר ביישומוני תשלום מיועד לתשלום עבור שירותים ומוצרים מבתי עסק (P2B – Person to Business)

יישומון התשלום נתפס כאחד מאמצעי התשלום הנוחים יותר – בשל שני המאפיינים שצוינו ע"י יחידים ובתי עסק כחשובים ביותר עבורם – הנוחות ומהירות השימוש בהם.

בקרב האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית, העדפות השימוש וביצוע עסקה בפועל ביישומוני התשלום היו ברמה נמוכה משמעותית בהשוואה לשאר פלחי האוכלוסייה. השימושים הנפוצים ביותר ביישמונים הם תשלום לחברים (55%), לבני משפחה (30%) ולנותני שירות בסכומים נמוכים (17%).

גם בתי עסק קטנים ו'מסורתיים', כגון ירקניות ומאפיות, נמצאים בשיעור מסוים ברשימה, והמשמעות היא שישנם בתי עסק כאלה שביצעו את המעבר לקבלת תשלום ביישומונים.

בין סוגי התשלומים נמצאים אף תרומות, שלהן יש שיעור מסוים של פעילות ומעניין לציין כי בקרב האוכלוסייה החרדית – שיעור זה הוא אף די גבוה (16%).

עוד עלה, כי רמת ההשכלה של המשתמשים הייתה השפעה מינורית בלבד על העדפות השימוש ביישומוני התשלום.

כמו כן נמצא, כי רוב המשתמשים ביישומוני התשלום משלמים או מקבלים תשלומים באמצעות היישומונים באופן קבוע ולא באופן חד פעמי.

המשתמשים הביעו יותר רצון לבצע תשלום ביישומון, דווקא כשהעסקה הינה בסכום נמוך. נתון זה שב וחזר על עצמו הן עבור יחידים כמקבלי תשלום או כמשלמים, והן עבור בתי עסק כמקבלי תשלום או כמשלמים.

דפוסי ההעדפות של בתי עסק ושל יחידים בשימוש ביישומונים להעברת תשלום אינם שונים זה מזה באופן מהותי. עם זאת עלה כי בתי עסק מחשיבים מאוד את האפשרות לשלוט בהכנסות בצורה טובה באמצעות השימוש באמצעי התשלום. יותר ממחצית מבתי העסק הקטנים ציינו שקיבלו השנה תשלום באמצעות יישומון תשלום. החדירה של יישומוני התשלום לעולמות ה-B2P נרחבת ביותר וכך גם ככל הנראה בעולמות ה-B2B, שכן יותר ממחצית בתי העסק גם מבצעים תשלומים באמצעות יישומוני התשלום. יותר בתי עסק קיבלו השנה לפחות תשלום אחד ביישומון תשלום (64%) מאשר בתי עסק שקיבלו תשלום בשיק (48%) וכך גם מן הצד המשלם.

לעמלה יש חשיבות רבה: בתי עסק רואים בעמלה את החיסרון המרכזי שקשור לשימוש באמצעי תשלום.

עודד סלומי, מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה: "הסקירה מצביעה על מספר תובנות מפתיעות וגם מחזקת הבנות שכבר היו לנו ולמשק בהקשר השימוש באמצעי תשלום בכלל, וביישומוני תשלום בפרט, בישראל. בין תובנות אלו אנו רואים את השימוש הרב בתשלומים של צרכנים גם לעסקים. אנו נמשיך לעקוב ולנתח מגמות בתחום, ולהביאם לידיעת הציבור".

כתיבת תגובה