באין תקציב: במקום גירעון עודף תקציבי ענק

בעקבות הקיצוצים בהוצאות הממשלה ובזכות הכנסות גבוהות מהצפוי נמדד עודף תקציבי של 5.9 מיליארד שקלים לטובת המדינה • הוצאות הממשלה ותשלומי הריבית על החוב הממשלתי עמדו בחודש ינואר על 27.7 • הכנסות המדינה הגיעו ל-33.6 מיליארד שקלים, רובם ממסים

חובות | אילוסטרציה: david156, שאטרסטוק

נראה שמשתלם לנו שאין ממשלה ואין תקציב. “שר האוצר” בפועל, החשב הכללי רוני חזקיהו, שומר היטב על כספנו לבל יתבזבז, ובחודש ינואר, נמדד לראשונה מזה זמן רב עודף מדהים בסך 5.9 מיליארד שקלים, בביצוע תקציב ההוצאות והכנסות הממשלה. דבר ש”הפיל” את הגירעון בבת אחת ב-5 נקודות אחוז, ל-3.2% מהתמ”ג.

בהתאם להוראות סעיף 3ב. (א) לחוק יסוד משק המדינה, במידה ולא התקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, רשאית הממשלה להוציא כל חודש, סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. מה שמכונה “תקציב המשכי”.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

אי לכך, הוצאות הממשלה ותשלומי ריבית על החוב הממשלתי בחודש ינואר, עמדו על 27.7 מיליארדי שקלים בלבד. בהשוואה לינואר אשתקד, אז הוציאה הממשלה עבורנו 30.8 מיליארד שקלים, מדובר בירידה של 10%. הוצאות המשרדים האזרחיים, ירדו ב-7.1% והוצאות מערכת הביטחון ירדו ב-21.5%.

הירידה בהיקף ההוצאות של משרדי הממשלה, הינה מתוכננת, מאחר וקיימת המכסה החודשית האחידה על פני כל חודשי השנה, בעוד שישנם תשלומי חוב קרן וריבית ממשלתיים גבוהים באופן יחסי בחודשים מסוימים, בפרט במחציתה הראשונה של השנה. פירעונות אלו, שהנם בעדיפות עליונה לתשלום, מחייבים פעולות להקטנת מכסות המזומן לצורך הוצאות המשרדים ויצירת עודף ביחס למכסה החודשית הכוללת.

חשוב להבין, ששירותים רבים מקוצצים, חדשים לא ניתנים, וכל המערכת תקועה, בשל המצב הפוליטי. אבל, יש בהחלט מי שאומרים, שאולי בריא לנו קצת להתרגל להיות פחות מפונקים, ולצמצם עוד ועוד את החוב הממשלתי. מי יודע, אולי מועדי בחירות ד’ ו-ה’ יסגרו לנו לגמרי את החוב.

870/135 ליינר ארטקל

מלבד הקיצוצים העמוקים ואי הרחבת השירותים, נתון נוסף תרם לעודף והוא עלייה משמעותית בהכנסות המדינה ממסים. הכנסות המדינה עמדו בחודש ינואר על 33.6 מיליארד שקלים, 33.3 מתוכם הינם הכנסות ממסים ישירים ועקיפים, מדובר בגידול של 11.9 אחוזים לעומת ינואר אשתקד.

העלייה בהכנסות ממסים, מגיעה למרות ההשפעה של הקדמת יבוא כלי רכב היברידיים לחודש דצמבר, ערב צמצום ההטבה במס קניה. השפעה המוערכת ב-0.3 מיליארד שקלים בחודש ינואר.

מלבד זאת, בינואר המדינה הנפיקה אג”ח ארוכי טווח בחו”ל, וגייסה 10.2 מיליארדי שקלים, בגיוס הון מקומי, השיגה המדינה 1.7 מיליארד שקלים. במקביל, נפרעו 8.5 מיליארדי שקלים מקרן החוב הממשלתי.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה