באר יעקב: פורסמו הזוכים במתחם הראשון במחנה צריפין

פורסמו תוצאות מכרז מחיר מופחת לדיור של רשות מקרקעי ישראל בבאר יעקב • המחיר התחלתי לדירת 85 מ”ר יעמוד על 1,262,196 שקל • פורסמו עתה זוכים בשני מתחמים במכרז בבאר יעקב לבניית 538 יח”ד, מחציתן במחיר מופחת – אך במתחם השלישי תיערך התמחרות לקביעת הזוכה

מתחם מחנה צריפין בבאר יעקב | הדמיה: קולקר אפשטיין אדריכלים

רשות מקרקעי ישראל פרסמה שניים מתוך שלושת הזוכים במכרז לבניית 538 יח”ד בשלושה מתחמים לבנייה רוויה ומסחר, במסגרת ‘דיור במחיר מופחת’ בבאר יעקב. הזוכה השלישי ייקבע לאחר התמחרות.

במסגרת המכרז שווקו 269 יח”ד הינן במחיר מופחת ו-269 בשוק החופשי.

אומדני המחירים לדירות ששווקו במסלול מחיר מופחת: המחיר התחלתי לדירת 85 מ”ר יעמוד על 1,262,196 שקל; המחיר התחלתי לדירת 100 מ”ר יעמוד על 1,465,776 שקל; והמחיר התחלתי לדירת 120 מ”ר יעמוד על  1,737,216 שקל. הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.

מדובר במכרז ראשון אשר נסגר בהצלחה בתחום תכנית תמל/1018/א בשטחי מחנה צריפין ההיסטורי אשר פונה.

התכנית משתלבת בפיתוח שטחי המגורים בצפון באר-יעקב ומשלימה אזורי תעסוקה קיימים הסמוכים לדרך 44.

ניכר כי מימוש התכנית יתרום להיקף ומגוון התעסוקה והמגורים של המועצה המקומית באר-יעקב בהתאמה לתכנית השלד ותכנית המתאר.

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 22% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

נזכיר כי בתכנית דיור במחיר מופחת נקבעה שיטת מחיר מקסימום למ”ר ומחיר מינימום למ”ר.

הזוכה יבחר לפי מבחן דו שלבי, בשלב הראשון – נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר – לרוכשי הדירות – למ”ר.

בשלב השני – מבין מי שהציעו את המחיר הנמוך ביותר  למ”ר שהוא המינימום – תבחר ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על  מחיר הקרקע, כלומר התמורה המופחתת הגבוהה ביותר.

870/135 ליינר ארטקל

ניתוח מחירי הדירות במתחם (החל מ):

שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן –לא ניתן מענק לדייר שיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש”ח ממחיר שוק
85951,613,051 1,262,196-22%-350,855
1001101,873,220 1,465,776-22%-407,444
1201302,220,113 1,737,216-22%-482,897
מתחםמספר יח”ד מתב”ע במחיר מופחתמספר יח”ד מתב”ע בשוק חופשיהתמורה המופחתת עבור הקרקע (ללא מע”מ)סה”כ הוצאות פיתוח בש”ח (כולל מע”מ)מחיר מרבי למ”ר דירתי בש”ח (לא כולל מע”מ)מחיר מזערי למ”ר דירתי בש”ח (ללא מע”מ)פיקדון

לקיום הצעה בש”ח

סכום זכיהשם זוכה
א11911972,122,69327,330,59713,40011,6009,494,000סכום סופי טרם נקבעהזוכה יקבע לאחר התמחרות בין המציעים
ב10110160,422,54121,883,82713,40011,6007,971,00011,600 למ”ר דירתי.

תוספת לתמורה המופחתת

80,777,555

ק.מ. מדף 1 בע”מ
ג494928,367,88510,508,79213,40011,6003,763,00011,600 למ”ר דירתי.

תוספת לתמורה המופחתת

35,744,443

גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות בע”מ

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה