בגלל בעיות בטיחות ורישיון: צו הפסקת עבודה לארבעה קבלנים

משרד השיכון ממשיך באכיפה מול קבלנים הפועלים בניגוד לחוק ופועל לתיקון חוק רישום קבלנים | במסגרת פעילות אכיפה שביצע אגף רשם הקבלנים, נשלל רישיון מקבלן בשל הפרת כללי הבטיחות בעבודה | הרשם הורה בצו על הפסקת העבודות בארבעה אתרי בנייה בהם בוצעו עבודות על ידי מי שאינם מחזיקים ברישיון מתאים | בימים אלה מתנהלות בדיקות מול חמש חברות בנייה נוספות

בטיחות בבניה shutterstock

משרד הבינוי והשיכון באמצעות רשם הקבלנים, נאבק בתופעת ביצוע עבודות בנייה ללא רישיון והשימוש שעושים קבלנים לרעה ברישיונם, במקרים בהם זוכה קבלן בעבודות קבלניות ומעביר את ביצוען בפועל לגורמים שאינם מחזיקים ברישיון קבלן או שאין להם את הסיווג המתאים.

בחודש אפריל ועד אמצע מאי, חתם רשם הקבלנים על ארבעה צווי הפסקת עבודה באתרים שונים, והזמין שבעה קבלנים לשימועים בחשד לשימוש לרעה ברישיון קבלן. האתרים להם הוצאו צווים נמצאים בערים – חריש, קריית ים וחיפה.

בפרויקט בנייה בחיפה נמצא כי הקבלן המבצע אינו מחזיק ברישיון קבלן. בבדיקה אשר בוצעה על ידי אגף רשם הקבלנים נמצא כי קבלן המחזיק ברישיון נרשם כמי שמבצע את העבודה אך בפועל, לא נמצאו עדויות להימצאותו באתר וכלל העבודות בוצעו על ידי קבלן שאינו מחזיק ברישיון.

כמו כן, במסגרת שיתוף פעולה עם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, שלל רשם הקבלנים רישיון של חברה קבלנית – בשל הפרות רבות של כללי הבטיחות בעבודה, המסכנות חיים. בנוסף, שלל הרשם על תנאי רישיונן של שתי חברות נוספות.

נציין כי בימים אלה מתנהל הליך משמעתי מול 5 חברות בנייה נוספות בגין הפרת כללי הבטיחות בעבודה.

אתמול פרסם רשם הקבלנים נייר עמדה שכותרתו "טיפול משמעתי בעבירות בטיחות", במסגרתו, מציג הרשם בפני ציבור הקבלנים את השיקולים השונים שיופעלו מקרה בו יוטלו אמצעי משמעת על קבלן, אשר בעניינו נערך שימוע בנושא הפרה של כללי הבטיחות. מטרת נייר העמדה לעודד קבלנים למסד תרבות ארגונית של הקפדה על בטיחות באתרים בהם הם פועלים, אשר עשויה לעמוד לזכותם ככל שייערך בעניינם שימוע בגין הפרות כללי בטיחות. כמו כן, מטרת פרסום נייר העמדה להביא לגידול מיידי במאמצי הבטיחות הנחוצים בעולם הבנייה.

במקביל, בהוראת שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף ובהובלת מנכ"ל המשרד, יהודה מורגנשטרן, נעשית עבודת מטה מקיפה שמטרתה לתקן את חוק רישום קבלנים, כך שיאפשר הרחבת הכלים לטיפול בתופעות של שימוש לרעה ברישיון קבלן, בנייה ללא רישיון מתאים וצמצום של תופעות עברייניות בענף.

יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "פעילות האכיפה שהמשרד מבצע באתרי בנייה חייבת לבוא במקביל לעבודה רגולטורית משמעותית לשינוי ותיקון הנורמות הפסולות המתקיימות היום באתרי בנייה, ונושא זמן נמצא בעדיפות עליונה אצל גורמי המקצוע במשרד בימים אלה. אנו פועלים לקידום תיקון חקיקה ובמקביל מתבצעת באגף רשם הקבלנים פעילות אכיפה מאומצת, נכונה לנו עוד פעילות רבה בנושא ופרסום נייר העמדה היום הוא צעד משמעותי נוסף בדרך".

כתיבת תגובה