בדרך לריבית של 4%

כלכלני לאומי מעריכים כי בנק ישראל יעלה את הריבית בהחלטה הקרובה לרמה של 4.00%

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון | צילום: דוברות בנק ישראל

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר 2022 בשיעור של 0.3%, זאת לעומת ממוצע התחזיות וגם תחזית לאומי לעלייה בשיעור של 0.4%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחבורה, דיור, שירותים אישיים וקוסמטיקה ושירותים רפואיים. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות וירקות טריים, תרבות ובידור, הלבשה והנעלה וריהוט וציוד לבית. נציין כי אינפלציית מחירי השירותים עודנה גבוהה יותר מזו של מחירי המוצרים. 

בחודש דצמבר אשתקד תת-הסעיף שירותי דיור בבעלות הדיירים (שמשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים חדשים ומתחדשים) עלה בשיעור של כ-0.7%, לעומת נובמבר. נתון זה, הביא להאצה בקצב העלייה השנתי של תת-הסעיף בחודש דצמבר 2022 ל-6.3% (שיא של כ-11 שנה) לעומת 5.9% בנובמבר. במבט קדימה, ברקע מחירי הדירות שממשיכים לעלות, גם אם תוך האטה קלה בקצב (ראה/י הרחבה בפסקה הבאה) מחירי השכירות צפויים להמשיך ולעלות בחודשים הקרובים.

לסיכום, שנת 2022 הסתכמה באינפלציה של 5.3% (במהלך השנה), לאחר עליית מחירים של 2.8% במהלך שנת 2021. כפי שניתן לראות בתרשים, מדובר באינפלציה גבוהה מהגבול העליון של יעד יציבות המחירים של הממשלה (1%-3%), זאת לראשונה מאז שנת 2009, והגבוהה ביותר ב-20 השנים האחרונות (2003-2022), בהן קיים היעד של 1%-3%, אשר במהלכן הסתכמה האינפלציה בממוצע שנתי של 1.4%. במבט לקצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים, נראה שהקצב הנוכחי קרוב מאוד לשיאו ובחודשים הקרובים צפויה ירידה של שיעור זה. כמו כן, בין היתר, בעקבות ההכרזה על צעדי הממשלה להפחתה נקודתית של יוקר המחייה (הפחתת העליות שתוכננו במחירי החשמל, המים והארנונה), עדכנו כלפי מטה את תחזית האינפלציה לשנת 2023, אשר מצויה עתה סביב מרכז היעד (2%). בנוסף, אנו מעריכים כי בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית ב-25 נ"ב בהחלטה הקרובה (20.2) לרמה של 4.00%.

נמשכת הירידה בביקוש לרכישת דירות, אשר החלה בראשית שנת 2022

על-פי נתוני הלמ"ס, סך הדירות החדשות שנמכרו ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר 2022 עמד על כ-41.9 אלף דירות – נמוך בכ-29.5% ביחס לרמת השיא שנרשמה בחודש ינואר אשתקד. זאת, כתוצאה ממספר גורמים, ובהם: העלייה המהירה של ריבית בנק ישראל (מרמה של 0.1% בתחילת 2022 ל-3.25% בסוף חודש נובמבר), האצת האינפלציה (מקצב שנתי של כ-3% בראשית 2022 לקצב של 5.3% בנובמבר), וכן הקטנת היקף הפעילות של משקיעי הנדל"ן בעקבות העלאת מס הרכישה בסוף שנת 2021.

מדדי הפעילות משוק הדיור מצויים ברמה התומכת בהיווצרות לחצים לעצירה של מחירי הדירות, וייתכן שאף על ירידת מחירים (נומינלית) מתונה. בהקשר זה, נציין כי אמנם קצב עליית מחירי הדירות עודנו מצוי בסביבת שיא של כ-12 שנים, בהשפעת הביקוש המוגבר לרכישות דירות שהיה עד לאחרונה, אולם הנתון האחרון מצביע על האטה קלה. מחירי הדירות עלו ב-0.3% (אוקטובר-נובמבר 2022), העלייה החודשית הנמוכה ביותר מאז ראשית 2021.

שיעור העלייה השנתי של מחירי הדירות התמתן לכ-18.8% לעומת 20.1% בחודש הקודם (עפ"י סקר הדירות החודשי של הלמ"ס אשר איננו נכלל במדד המחירים לצרכן). במבט קדימה, נראה שהתמתנות זו תואמת את ראשיתו של התהליך אשר הוצג על-ידי לאומי כבר לפני מספר חודשים, של האטה ניכרת ב"אינפלציית מחירי הדירות" ואף ירידה נומינלית מתונה של המחירים במהלך 2023-2024.

הכותב הינו הכלכלן הראשי בלאומי שוק הון

כתיבת תגובה