בדרך ל-12% גירעון תוצר

ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, יחד עם הכלכלן יניב בר, מעריכים בסקירת מאקרו השבועית שלהם כי "בחודש ספטמבר נמשך הגידול החד בגירעון הממשלתי, אשר צפוי להמשיך לגדול גם בחודשים הבאים"

משרדי חברת דירוג האשראי Fitch בלונדון. shutterstock

הגירעון הממשלתי ימשיך לגדול בחודשים הקרובים, כך ששנת 2020 תסתכם בגירעון של כ-12% תוצר, כאשר ב-2021 צפוי, להערכתנו, גירעון חד-ספרתי גבוה. התפתחות זו, צפויה להוביל לגידול חד ביחס חוב-תוצר, לרמה של כ-72% תוצר בשנת 2020 וכ-80% תוצר בשנת 2021 לעומת פחות מ-60% תוצר בשנת 2019, ערב משבר הקורונה. דהיינו, מדובר בעלייה של יותר מכ-280 מיליארד ₪ בהיקף החוב הממשלתי. אמנם, על רקע רמת הריבית הנמוכה במשק, תשלומי הריבית השוטפים בגין חוב זה, לא יגדילו מאד את הוצאות הממשלה בשנים הבאות, אלא שהקושי עלול להתעורר בעיקר מועד פירעון הקרן בשל ההיקף החריג בגובהו.

באשר למימון הגירעון, ככל שצרכי מימון הגירעון יגדלו, במקביל לרצון של בנק ישראל לתרום לשמירה על שיעורי תשואות לפדיון נמוכים יחסית של אג"ח ממשלת ישראל, לצד שמירה על מידת נזילות רבה יחסית בשוק זה, תכניות רכישת אג"ח ממשלתי עשויות להימשך בחודשים הבאים וייתכן שאף יגדלו מעבר למסגרת הנוכחית של 50 מיליארד ₪.

לאור ההרעה בפרופיל הפיסקאלי של ישראל, זאת במקביל לעיכוב באישור התקציב והיעדר תכנון קדימה לטווח בינוני, בניגוד לנעשה במדינות אחרות, קיים חשש שחברות דירוג האשראי ישקלו מחדש ביצוע פעולות סביב אופק דירוג האשראי של המשק. יש לציין שמהלך שלילי מצד חברות הדירוג עלול להכביד בעתיד על עלויות הגיוס של הממשלה, דבר שהינו חשוב במיוחד בעת הנוכחית בה הגירעון הממשלתי תופח והצורך במימונו גובר, בין היתר, במימון חיצוני בכדי להקל מעט על שוק האג"ח המקומי.

במסגרת עדכון ההערכות המאקרו כלכליות של קרן המטבע הבינלאומית (IMF), תחזית הצמיחה לישראל בשנת 2020 עודכנה מעט כלפי מעלה ממינוס 6.3% (בחודש אפריל) למינוס 5.9%, ועתה היא קרובה לתחזית לאומי. עם זאת, יש לציין שהתחזית העדכנית משקפת פגיעה מעט משמעותית יותר של משבר הקורונה בכלכלת ישראל ב-2020, לעומת הממוצע במדינות המפותחות (ממוצע של מינוס 5.8%). זאת, בניגוד לעדכון מחודש אפריל, אז שיעור הצמיחה הממוצע של המדינות המפותחות עמד על מינוס 8.1%, נמוך ב-1.8 נקודות אחוז בהשוואה לישראל.

כלומר, ההערכה העדכנית של ה-IMF משקפת הרעה בתחזית לישראל ביחס למדינות המפותחות (בממוצע), גם אם התחזית האבסולוטית עודכנה מעט כלפי מעלה. הרעה זו אף מתחדדת כשמביאים בחשבון את הצמיחה לנפש, כיוון ששיעור גידול האוכלוסייה בישראל גבוה במידה ניכרת בהשוואה למרבית המדינות המפותחות. במבט לשנת 2021, ה-IMF צופים צמיחה מהירה יותר בישראל (4.9%) בהשוואה למדינות המפותחות (3.9%).

ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, כתב סקירה זו יחד עם הכלכלן יניב בר

כתיבת תגובה