בהיקף של כ-36 מיליארד שקל: תשלומי כ-117 אלף הלוואות נדחו

הפיקוח על הבנקים מפרסם את היקף דחיות תשלומים במהלך מלחמת חרבות ברזל | במהלך אוקטובר: נדחו כ-117 אלף הלוואות במערכת הבנקאית, מרביתן למשקי בית | סך התשלומים שנדחו עומד על כ-2.7 מיליארדי ש"ח, מרביתם במגזר העסקי.
| יתרת ההלוואות שנדחו עומדת על כ-36 מיליארדי ש"ח

דני חחיאשוילי | צילום: דוברות בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום נתונים על היקף דחיות התשלומים שבוצעו במהלך שלושת השבועות הראשונים למלחמת "חרבות ברזל", לאחר עבודת ניתוח וטיוב של הנתונים שהתקבלו לאוקטובר. נתוני הדחיות יפורסמו מידי חודש והמידע המפורסם לציבור בנושא יורחב בהתאם להתפתחויות.

במהלך חודש אוקטובר:

  • נדחו כ-117 אלף הלוואות במערכת הבנקאית, מרביתן למשקי בית (משכנתאות ואשראי צרכני).
  • סך התשלומים שנדחו עומד על כ-2.7 מיליארדי ש"ח, מרביתם במגזר העסקי.
  • יתרת ההלוואות בגינה בוצעה דחיה עומדת על כ-36 מיליארדי ש"ח.

מנתונים ראשוניים שהתקבלו במהלך חודש נובמבר עולה, כי כשליש מההלוואות שנדחו ממועד כניסת מתווה בנק ישראל לתוקף, משתייכות לאוכלוסיית ה"מעגל ראשון" שנפגעה באופן ישיר מנזקי המלחמה, כאשר עיקר הדחיות במעגל הראשון הן במשכנתאות ובאשראי צרכני .

מאז פרוץ המלחמה, הבנקים וחברות כרטיסי האשראי נקטו בצעדי סיוע ללקוחותיהם, בין השאר בנושא דחיית תשלומי הלוואות. בנוסף, פעל הפיקוח על הבנקים כדי לגבש מתווה רוחבי להקלה על נטל האשראי והעמלות למשקי הבית ולעסקים, שאומץ על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. המתווה  פורסם בתאריך 15.10.2023 ומאז הורחב גם לתושבי יישובי הצפון. תנאיו המלאים והמפורטים נמצאים באתר בנק ישראל.

לקבלת מידע נוסף על המתווים, לרבות שאלות ותשובות נפוצות, ומידע על צעדים הנוספים שננקטו לטובת הלקוחות ניתן להיכנס לדף המידע לחירום שבאתר בנק ישראל.

  • היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים: 02-6552680 או 9086*
  • מוקד הממונה על נתוני אשראי בבנק ישראל: 6194*

המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי: "מאז פרסום מתווה הדחיות ראינו עניין רב בקרב הלקוחות וניכר כי הצעד מסייע לאלו שצריכים זאת לצלוח תקופה מאתגרת זו. לשמחתי המערכת הבנקאית הרחיבה חלק מתנאי המתווה ללקוחותיה, ונכון שתמשיך לבחון כיצד להוסיף לסייע. חשוב להדגיש לציבור את משמעות דחיית תשלומי ההלוואות ושלווים יעשו זאת רק במידה ואכן זקוקים לכך." 

כתיבת תגובה