בהיקף של 1.4 מיליארד ש': מי זכתה בהרחבת השפד"ן?

אלקטרה תשתיות תבצע עבודות להרחבת השפד"ן בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל | העבודות להקמת הפרויקט צפויות להימשך 42 חודשים ממועד קבלת צו התחלת העבודה | הפרויקט כולל, בין היתר, ביצוע עבודות הנדסה אזרחית, עבודות אלקטרומכניות ועוד

איתמר דויטשר מנכ"ל אלקטרה | צילום: טל גבעוני

קבוצת אלקטרה בע"מ מגדילה את צבר העבודות שלה בתחומי הסביבה והגרינטק. היום מדווחת החברה כי זכתה, באמצעות חברת הבת אלקטרה תשתיות, במכרז של פרויקט הרחבת מכון השפד"ן. העבודות להקמת הפרויקט צפויות להימשך 42 חודשים ממועד קבלת צו התחלת העבודה. התמורה הכוללת הצפויה בגין הפרויקט עומדת על כ- 1.4 מיליארד שקל. 

הפרויקט כולל, בין היתר, ביצוע עבודות הנדסה אזרחית, עבודות אלקטרומכניות לרבות אספקה, התקנה והרצת ציוד, צנרת, חשמל, מכשור ומערכות בקרה במסגרת הרחבת הטיפול השניוני והרחבת המעכלים האנארוביים בשפד"ן. 

הרחבת מערך הטיפול הביולוגי בשפד"ן כוללת הקמת מודול טיפול שניוני נוסף 'מודול D' אשר יבנה במקום מודול B הקיים, שיצא מפעולה ומיועד להריסה, וכן הרחבת מערך אגני העיכול האנאירוביים באמצעות הקמת ארבעה מעכלים נוספים והרחבת מערך הטיפול בביוגז. 

העבודה כוללת ביצוע כלונסאות, עבודות עפר, עבודות בטון יצוק באתר, בניית מבני חשמל ובקרה מבנה מפוחים, עבודות גמר שונות הכוללות איטום ריצוף צבע ואלומיניום, עבודות מכאניות להתקנת ציוד, מערכת גילו עשן וכיבוי אש, עבודות חשמל ובקרה שיכללו עבודות במתח גבוה ובמתח נמוך ועבודות מכשור ובקרה רבות ומגוונות, עבודות סלילה, גינון, ופיתוח האתר, אספקת כל הציודים והחומרים לפרויקט.

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה: "הזכייה של חברת הבת, אלקטרה תשתיות, במכרז להרחבת מכון השפד"ן מעידה על חוזקותיה ויכולותיה המגוונת של קבוצת אלקטרה בע"מ, ותומך בהמשך הרחבת פעילותנו בתחומי הסביבה והגרינטק המתפתחים. בהקשר זה, אנו פועלים כדי להרחיב את הפעילות, בין היתר, בפרויקטים של הקמת תשתיות פנאומטיות לפינוי אשפה, טיפול בפסולת, ניהול מים ושפכים ועוד, הצפויים להנות בשנים הקרובות מצמיחה מואצת.

בזכייה זו מדובר בפרויקט רחב היקף ומורכב, הכולל בין היתר שילוב של עבודות הנדסה אזרחית עם עבודות אלקטרומכניות בהיקף נרחב, הטמעת מערכות בקרה ועוד. מעבר לכך, הפרויקט גם מביא לידי ביטוי את שילוב ההתמחויות השונות של החברות השונות בקבוצת אלקטרה. פרויקט זה ממשיך את תנופת הפעילות הגדולה בה אנו נמצאים בארץ ובעולם, מגדיל את צבר העבודות שלנו, שמסתכם כיום ביותר מ-33 מיליארד שקל, ותומך בהמשך מגמת הצמיחה של קבוצת אלקטרה בשנים הבאות"

כתיבת תגובה