בהשקעה של 59 מיליון שקל: 220 אוטובוסים חשמליים חדשים

המשרד להגנת הסביבה מממן 220 אוטובוסים חשמליים חדשים ללא זיהום – שייכנסו לשירות בערים חיפה, ראשון לציון, אילת, יבנה, אשדוד, פתח תקווה, בני ברק, תל אביב-יפו ורמת-גן • מפעילות התחבורה הציבורית אגד, אפיקים, דן, סופרבוס ומועצה אזורית חבל אילות זכו בתמיכת המשרד להכנסת האוטובוסים לערים אלה • לראשונה בישראל: אוטובוסים חשמליים מפרקיים, בין-עירוניים וזעירים

אוטובוס חשמלי | צילום: אגד

המשרד להגנת הסביבה הודיע למפעילות תחבורה ציבורית על זכייתם בתמיכת המשרד לסיוע ברכישת 220 אוטובוסים חשמליים שאינם מזהמים. כחלק ממדיניות המשרד להגנת הסביבה לעודד מעבר לכלי-רכב נקיים, תמך המשרד עד היום בחברות תחבורה ציבורית ברכישת כ-80 אוטובוסים חשמליים עירוניים בהיקף של כ-27 מיליון שקל. כעת, תומך המשרד ברכש אוטובוסים חשמליים לתחבורה ציבורית בסכום של כ-59.2 מיליון שקל.

לאחר שמפעילות התחבורה הציבורית ימציאו ערבות מתאימה, המשרד יוציא התחייבות כספית והחברות יבצעו את הזמנת האוטובוסים. האוטובוסים הראשונים צפויים להיכנס לפעילות בשנת 2021, כאשר כל האוטובוסים במסגרת תמיכה זו ייכנסו לשירות עד לסוף המחצית הראשונה של שנת 2022. לראשונה ייכנסו לשירות גם אוטובוסים מפרקיים, אוטובוסים בין-עירוניים ואוטובוסים זעירים המונעים בחשמל.

מהלך התמיכה נעשה בתיאום ובסיוע של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד האוצר והתוכנית לתחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה.

לחברת אגד אישר המשרד להגנת הסביבה תמיכה בהיקף של כ-13.5 מיליון שקל: 50 אוטובוסים עירוניים חשמליים יגיעו לראשון לציון ו-10 חשמליים עירוניים קטנים לחיפה.

למועצה האזורית חבל אילות אישר המשרד להגנת הסביבה תמיכה בהיקף של כ-500 אלף שקל לרכישת 2 אוטובוסים חשמליים בין-עירוניים בין ישובי הערבה לאילת.

לחברת אפיקים אישר המשרד להגנת הסביבה תמיכה בהיקף כולל של 6.45 מיליון שקל לרכישת 25 אוטובוסים עירוניים חשמליים לאשדוד ו-2 אוטובוסים עירוניים חשמליים קטנים ליבנה.

לחברת דן אישר המשרד להגנת הסביבה תמיכה בהיקף כולל של 35 מיליון שקל לפי הפירוט הבא (היישובים שבהם נמצאות מרבית תחנות קווי השירות): 15 אוטובוסים חשמליים מפרקיים לפתח תקווה; 31 אוטובוסים עירוניים חשמליים לבני ברק; 15 אוטובוסים חשמליים מפרקיים לתל אביב-יפו; 28 אוטובוסים עירוניים חשמליים לרמת גן ו-27 אוטובוסים חשמליים עירוניים לתל אביב-יפו.

לחברת סופרבוס אישר המשרד להגנת הסביבה תמיכה בסך 3.75 מיליון שקל עבור 7 אוטובוסים חשמליים בין-עירוניים ביוקנעם עילית, 3 אוטובוסים חשמליים בין-עירוניים בטבעון ו-5 אוטובוסים חשמליים עירוניים ביוקנעם עילית (היישובים שבהם נמצאות מרבית תחנות קווי השירות).

מפעילת התחבורה הציבוריתיישוב*סוג אוטובוסמס' אוטובוסים מבוקשיםסכום תמיכה מאושר (בשקלים)**
אגדחיפהעירוני קטן10999,000
אגדראשון לציוןעירוני5012,497,500
מועצה אזורית חבל אילותאילתבין-עירוני2500,000
אפיקיםיבנהעירוני קטן2200,000
אפיקיםאשדודעירוני256,250,000
דןפתח תקווהמפרקי156,750,000
דןבני ברקעירוני317,750,000
דןת"א יפומפרקי156,750,000
דןרמת גןעירוני287,000,000
דןת"א יפועירוני276,750,000
סופרבוסיוקנעם עיליתבין-עירוני71,750,000
סופרבוסטבעוןבין-עירוני3750,000
סופרבוסיוקנעם עיליתעירוני51,250,000
סה"כ22059,196,500
* הישוב שבו מרבית תחנות של קו השירות יעברו
** בכפוף להמצאת ערבות

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לתמוך בפרויקטים נוספים לטובת שיפור איכות האוויר ומעבר לתחבורה מאופסת פליטות.

שימוש באוטובוסים מונעי דיזל גורם לפליטת מזהמים מחוללי סרטן, מחלות לב וריאה ויוצר מפגעי רעש וזיהום אוויר. ענף התחבורה הוא המקור העיקרי לזיהום אוויר ולמפגעי רעש בסביבה העירונית, ואף אחראי באופן ישיר לכ-20% מפליטת גזי החממה המובילים למשבר האקלים. בישראל נכון להיום, אוטובוסים מונעי דיזל פולטים כ-16% מסך תחמוצות החנקן וכ-7% מסך חלקיקי הפיח מכלי רכב, אף שאוטובוסים מסוג זה מהווים פחות מ-1% מסך כלי הרכב הכולל.

צמצום השימוש ברכבי דיזל בערים ובפרט המעבר לאוטובוסים חשמליים הוא האמצעי היעיל ביותר להפחתת חשיפת האוכלוסייה לזיהום האוויר. המעבר לאוטובוסים חשמליים ישפר את איכות החיים בערים, יצמצם את מפגעי הרעש, ישפר את תדמית התחבורה הציבורית, יצמצם את התלות בנפט המיובא ויקל על הליכי התכנון למתקני תחבורה ציבורית חדשים.

בסקר שערך המשרד להגנת הסביבה, דיווחו דיירים שהתגוררו ברחובות שבהם בוצע מעבר לאוטובוסים חשמליים על שביעות רצון גבוהה מהשינוי, וזאת כתוצאה מהשיפור באיכות האוויר ומהירידה ברמת הרעש ברחוב ובתוך הבתים. עוד עלה מהסקר כי רק 8% מהדיירים היו מעוניינים בהרחבת שירותי התחבורה הציבורית ברחוב באמצעות אוטובוסי דיזל, בעוד ש-93% מהדיירים היו מעוניינים בהרחבת שירותי התחבורה הציבורית ברחוב באמצעות אוטובוסים חשמליים.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "במסגרת החזון שהגדרנו להפחתת זיהום האוויר במדינת ישראל וההתמודדות עם משבר האקלים, הצבנו יעד: החל משנת 2025, כלל האוטובוסים החדשים בתחבורה הציבורית העירונית יהיו חשמליים. אנו מקצים סכומים משמעותיים כדי לקדם את הנושא ולהוביל לשינוי באיכות האוויר בתוך הערים למען אזרחי ישראל".

כתיבת תגובה